Staňte se předplatitelem našich časopisů
mojepredplatne.cz

Páteční poslech a doplňování (37)

Nový rok je zde a s ním i další díly našeho kurzu angličtiny. Od ledna má kurz novou podobu. Pracovní týden odstartujeme vždy písničkou, ve středu Vás čeká nová gramatika a slovní zásoba vč. cvičení s českým lektorem a v pátek pak poslech rodilých mluvčí.

Doplňte chybějící slova dle poslechu videa

Marion, Ireland
Well, in Ireland we always have a lot of rain. It tends to rain for most of the year so I'm quite used to rain, but it's a soft rain, so I quite like the soft rain. I don't like really, really hard rain that ___________1) you from doing things. On a rainy day, I usually stay inside and if I'm in Ireland, I'll curl up by the fire and read a really good book.

Kate, New Zealand
On a rainy day, I just love to sleep in, until about 11 or 12 o'clock, because I can feel, I feel more calmer and I feel more___________2), and then I might watch some TV, watch a movie with my friends at home, cook some popcorn, and generally for the whole day, we just relax at home.

Jeyong, Korea
I don't like rain and that's because rainy days make me very sad and depressed so most of the rainy days I stay at home, not, I try not to go outside and at home I would just get a cup of coffee, turn on the air-conditioner, turn on the ___________3) and chat with friends whose online.

Jeannie, America
Ah,the rain! I like rain. I like the sound of it. I like being ___________4) in my room and just looking outside at the rain. Sometimes I like to walk around in the rain, with or without umbrella, depending on my mood. I just feel really good about rainy days.

Barbara, Australia
How do I feel about the rain? Actually, I don't mind rainy days at all. It's fine by me to go out in the rain. It doesn't bother me in the slightest. You can go for a walk in the rain. It can be quite ___________5) when you're with someone you love. That's a good thing. Actually, I prefer cooler weather to warm weather and if the rain is part of that, that's no problem as far as I'm concerned.

Ruth, England
Rain! I absolutely love rain. You know it always makes me laugh. People go outside and it starts raining and they start ___________6) like they're going to catch a disease from the rain or something. I think it's only water. I really love the rain. Obviously I like sun too. I think everybody like the sun and I love snow but if I were asked what my favourite weather is, I would have to say the rain because I just love getting wet outside.

Řešení

  1. stops
  2. relaxed
  3. internet
  4. alone
  5. romantic
  6. running

Překlad

Marion, Irsko
No, v Irsku máme často hodně dešťů. Většinu roku se schyluje k dešti, takže jsem na deště celkem zvyklá, ale je to jemný déšť, takže jemný déšť mám docela ráda. Nemám ráda opravdu, opravdu silný déšť, který vás zastaví od všeho, co děláte. V deštivé dny, obvykle zůstávám uvnitř, a když jsem v Irsku, zatulím se u krbu a přečtu si nějakou pěknou knížku.

Kate, Nový Zéland
V deštivý den, prostě miluji spát, přibližně do 11 až 12 hodin, protože se cítím víc, víc v klidu a uvolněná, a pak třeba koukám na TV, koukám s přáteli na film, uvařím popcorn, a obvykle celý den, prostě relaxuji doma.

Jeyong, Korea
Nemám ráda déšť a to, protože mě deštivé dny rozesmutní a dostávají do deprese, takže většinu deštivých dnů zůstávám doma, ne, snažím se nejít ven a doma si prostě dám kafe, zapnu klimatizaci, zapnu internet a chatuji s přáteli, co jsou online.

Jeannie, Amerika
Ah, déšť! Mám ráda déšť. Mám ráda jeho zvuk. Jsem ráda u sebe v pokoji a prostě se dívám ven do deště. Někdy ráda chodím v dešti, s nebo bez deštníku, to záleží na náladě. Prostě se v deštivém dnu cítím dobře.

Barbara, Austrálie
Jak se cítím při dešti? Ve skutečnosti mi deštivé dny vůbec nevadí. Je pěkné jít ven v dešti. Ani v nejmenším mě to neobtěžuje. Můžete jít na procházku v dešti. Může to být celkem romantika, když jste s někým, koho milujete. Je to dobré. Vlastně, mám raději chladnější počasí než horko, a když je součástí déšť, není to žádný problém.

Ruth, Anglie
Déšť! Já naprosto miluji déšť. Vždycky mě rozesměje. Lidé jdou ven a začne pršet a oni začnou běhat, jak kdyby měli z deště chytit nějakou nemoc. Myslím, že je to jen voda. Opravdu miluji déšť. Samozřejmě mám také ráda slunce. Myslím, že každý má rád slunce a já miluji sníh, ale když byste se mě zeptali na moje oblíbené počasí, řekla bych déšť, protože mám prostě ráda, když je venku mokro.

Další články

čtenářů si právě čte tento článek


Pondělní písnička (38)

Nový rok je zde a s ním i další díly našeho kurzu angličtiny. Od ledna má kurz novou podobu. Pracovní týden odstartujeme vždy písničkou, ve středu…

Akční letáky


ZAVŘÍT REKLAMU