Staňte se předplatitelem našich časopisů
mojepredplatne.cz

Získejte práci snů aneb Jak uspět u každého pohovoru

Zdroj: shutterstock
Prohlédněte si všechny fotografie (10)

Najít dobrou práci je životní terno – to platilo vždycky. Spousta lidí usiluje o dobré zaměstnání, odepisuje na inzeráty a objíždí pohovory se „specialisty lidských zdrojů“. Často si ale uchazeči o práci své šance zhatí sami. Neumějí „prodat“ své kvality, nedovedou se správně obléknout ani chovat. To je pak neštěstí. Jejich neštěstí…

V galerii najdete návod na to, co by měl obsahovat životopis.

V personálních agenturách i přímo ve firmách mají zkušenosti s řadou lidí, kteří dovedou zmařit své naděje hned během prvních pár minut rozhovoru (či módněji řečeno interview). „Měli jsme tu pána, který hned po pozdravu žádal proplacení jízdného z místa bydliště do naší firmy,“ dozvěděli jsme se třeba od jednoho personalisty. „Další přišel s taškou plnou lahvového piva – prý si pár lahváčů otevře ve vlaku cestou od nás. Potkal jsem lidi, kteří neuměle předstírali speciální vzdělání a vlastnictví různých titulů, lidi žádající za běžnou kancelářskou práci sto tisíc plus služební vůz, ženy oblečené ,jak do Perlovky, lidi, kteří se mi tu rozplakali nervozitou, i pána, co hned po příchodu bodře postavil na stůl demižonek slivovice. Jednou možná vydám paměti – vše samozřejmě anonymně.“

KROK, KTERÝ MĚNÍ ŽIVOT

Dobrý personalista je pro firmu poklad. Musí totiž umět rozeznat, co se skrývá v lidech, kteří se při pohovoru ostýchají nebo naopak drze lžou, podceňují či naopak nehorázně přeceňují své schopnosti. Anebo – což se stává nejčastěji – jde o lidi jen nervózní a ztrémované. Přece jen ucházet se o zaměstnání je velmi vážný krok, který může zcela změnit život uchazeče. V neposlední řadě je to pro některé úspěšné starší lidi i krok ponižující: jak to, že se musejí na stará kolena nechat zpovídat jako nějací uličníci?

Květy za vás přijímací pohovor neudělají – připravili jsme však aspoň soubor rad, které vám v této složité životní chvíli pomohou. Některé vám možná budou připadat samozřejmé; i tak ale neuškodí, pokud si jejich znalost osvěžíte. Tak hodně štěstí a najděte si tu nejlepší práci!

Očima expertů

* Přiměřená tréma při pohovoru hraje ve váš prospěch. Firma si ji vyloží tak, že si vážíte možnosti zúčastnit se výběrového řízení. A vám přiměřená tréma pomůže podat ten nejlepší výkon, protože se mobilizují všechny vaše síly.

* Dobrá firma si nevybírá suverény. Ti pak při práci prosazují jen své názory, nenaslouchají druhým, a kdo má s takovým suverénem vydržet v každodenním pracovním tempu?

* Při pohovoru dělá dobrý dojem poznámkový sešit. Když obdržíte zásadní informaci, zapište si poznámku. To, jakým pohybem ruky sešit otevřete, jak rychle si píšete poznámky a jak se u toho tváříte, to vše je zdrojem informací pro manažera. V sešitě můžete mít připravené otázky, na které se chcete zeptat.

* Dobrá firma se pozná i podle toho, že se občas z kanceláří ozve smích. Smích k práci patří a je zdraví prospěšný. Proto ani vy při pohovoru nebuďte křečovití: usmějte se hned při pozdravu.

* Buďte připraveni na dotaz na výši mzdy. Manažera zajímá nejen to, jakou mzdu očekáváte, ale i jak si s touto situací poradíte. Zlaté pravidlo zní, že výši mzdy má vyslovit jako první zástupce firmy, ne uchazeč. A dobrá firma to dodržuje. Ale to neznamená, že si neotestuje, jak zareagujete. Odpovězte konstruktivně. Něco v tom smyslu, že jste si na internetu zjistil(a), že tato firma patří mezi nejlépe odměňující zaměstnavatele v regionu. A že byste rádi slyšeli konkrétní nabídku.

Kdyby se vám stalo, že by manažer skutečně nechtěl sdělit výši mzdy, zachovejte pozitivní atmosféru a řekněte, že byste byl rád(a), kdyby se základní mzda pohybovala v rozmezí „od do“.

Není nic trapnějšího…než netrefit na místo konání pohovoru. Napište si na lístek adresu i s kontaktními telefony, případně si vytiskněte mapku. Nezapomeňte dobře promyslet dopravní spojení, případně možnosti parkování v okolí.

Úsměv nad zlato

Zdvořilost je základ jednání a úsměv její nejcennější ozdobou. Zdvořilý úsměv věnujte nejen personalistům, kteří s vámi povedou pohovor, ale třeba i sekretářce, jež vám nabídne kávu. Upřímný úsměv je vaší nejlepší reklamou.

Šaty dělaj´ uchazeče

Váš vzhled rozhoduje o prvním dojmu člověka, se kterým budete jednat. Oděv volte podle pozice, o niž se ucházíte. Místo v bance? Vezměte si oblek. Džíny a svetr jsou přípustné jen v případě manuální práce nebo u takzvaných kreativních pozic či „ajťáků“.

Posaďte se, prosím

Svým chováním ukažte, že si uvědomujete, že personalisté jsou v tuto chvíli společensky výše postavení než vy. Bez vyzvání si nesedejte, nenalévejte vodu, bez zdvořilostního dovolení neodkládejte sako apod.

Z očí do očí

Nevyhýbejte se přímému pohledu do očí personalisty, zvláště při představování. Zase to ale nepřehánějte – civět někomu půl hodiny stále do očí je pořádně znervózňující.

To chce klid

Dobře si promyslete, na co se vás asi při pohovoru budou ptát a co vy budete odpovídat. Díky tomu získáte větší klid a nadhled nad situací.

Raději dříve, než později

Na pohovor dorazte zhruba o 10 minut dříve. Jednak se tím vyvarujete možného trapného zpoždění – stačí, aby vám ujela tramvaj, jednak prokážete svůj zájem o dané místo.

Nevoňte na sto honů

Zapomeňte na mýtus, že k důležitému jednání patří i fortelná porce luxusní voňavky. Pravý muž i žena voní jen decentně. Zato je jim vlastní pevné držení těla a nenucené pohyby. Na židli zásadně sedí rovně, nehroutí se do ní jako hadroví panáci.

Upřímný stisk ruky

Krátký, ale pevný stisk ruky je jednou z řady vašich vizitek. Patří k těm podstatným – vždyť jde o jediný fyzický kontakt s personalistou. V případě nejistoty si stisk ruky nacvičte se „sparingpartnerem“. Potící se dlaně si předem nenápadně otřete kapesníkem.

Mobil musí mlčet

Před začátkem pohovoru vypněte svůj mobilní telefon. Naznačíte tím, jaký význam situaci přikládáte. Také názorně doložíte, že vám není cizí kultura jednání a že znáte současné normy chování.

To je krutopřísné!

Ať už je váš věk jakýkoli, nepromítejte ho do svého slovního projevu. Hovořte spisovně – ne však šroubovaně – stručně a výstižně. Samozřejmostí je absence neslušných či módních slov ve vašem výrazivu. Neskákejte také nikomu do řeči.

Nemusí být sám

Připravte se na to, že možná nebudete „vyslýcháni“ jen personalistou, ale i potenciálním budoucím šéfem a možná i dalšími pracovníky firmy. Zkuste si představit, jaké otázky by na vás asi mohli mít.

Ještě jednou, prosím…

Nebojte se přiznat, že některé z položených otázek nerozumíte – třeba kvůli příliš rychlému tempu rozhovoru či že obsahuje vám neznámé slovo. Personalisté vám otázku ochotně vysvětlí a vy se vyhnete trapné „odpovědi“ na nepochopený dotaz.

Kdo vás pochválí?

U vyšších manažerských pozic jsou běžně vyžadovány reference – tedy pozitivní hodnocení z předešlého pracoviště, významných osobností oboru apod. Počítejte s tím a dobře si rozmyslete, koho o ně požádáte.

Poraďte nám…

Připravte se na nečekané. Mohou vám být položeny dotazy týkající se přímo vaší osoby (sport?, domácí mazlíci?) nebo třeba můžete být vyzván, abyste pro firmu vyřešil nějaký fiktivní problém. Ke všemu se stavějte přímočaře. Pokud problém nedokážete vyřešit, přiznejte to.

Pozor na životopis

Počítejte s tím, že si personalista pečlivě pročetl a v rámci možností i ověřil údaje, které jste uvedl v dříve zaslaném životopise. Z toho mohly vyplynout některé nečekané a pro vás možná nepříjemné doplňující dotazy.

Suverény nikdo nechce

Nesnažte se při pohovoru hrát roli „mistra světa“. Hovořte střízlivě, přiznejte i určité své nedostatky (třeba ve vzdělání, na které by se stejně přišlo), nepokoušejte se být příliš vtipný anebo snad dokonce personalistu poučovat.

Ani do bývalého hnízda

Obzvlášť nesympaticky působí, když se uchazeč vyjadřuje pohrdavě a přezíravě o svém předešlém působišti. Budí to dojem, že tam byl neoblíbený. A také, že stejně špatně bude dotyčný jednou mluvit i o nyní požadovaném zaměstnání.

Teď se ptejte vy

Pravděpodobně dojde i na výzvu, aby se uchazeč zeptal, co by se rád o firmě dozvěděl. Připravte si tedy pár dotazů na věci, které vás o firmě zajímají. Buďte přitom zcela upřímní – otázky o ničem nikoho nezajímají.

Příště bude líp!

Pokud u pohovoru neuspějete, nevěšte hlavu. Berte ho jako cennou zkušenost, která vám umožní příště být v „disciplíně pohovor“ lepší. Pro jedno zaměstnání přece slunce nesvítí…

NAHRAJTE SI ROZHOVOR NANEČISTO

* Před prvním pohovorem je vhodné si ho nacvičit a nahrát si odpovědi na video nebo projít pohovor s druhou osobou. Pomůže to snížit nervozitu a stres.

* Pečlivě si rozmyslete, co si obléknete. Stalo se, že kandidát byl vyřazen, protože měl dražší manžetové knoflíčky a hodinky než jeho potenciální nadřízený. Nemusí to být jen otázka závisti nebo faktoru sympatie, ale prezentace může být vnímána takto: toho si nemůžeme dovolit, bude mít vysoké finanční požadavky.

* Co především zajímá u pohovoru zaměstnavatele? Jsou to, mimo základních požadavků podle pracovní pozice, tyto body:

OSOBNOST A ODBORNOST – osobnostní vlastnosti, dovednosti a styl chování, znalosti, zkušenosti, vzdělání kandidáta.

MOTIVACE – je kandidát pro pozici dostatečně motivován (není překvalifikován, nebere pozici pouze jako přestupní místo, neočekává rychlý postup ve firmě)?

VHODNOST DO TÝMU – bude se kandidát hodit do stávajícího týmu a do firemní kultury (týmový hráč, smysl pro humor, flexibilita, vyhraňování se apod.)?

* Jaké jsou nejčastější prohřešky uchazečů?

Mění název předchozí pozice v CV, aby se co nejvíce přiblížila pozici, o kterou se ucházejí. Anebo uvedou její anglický název, třeba místo sekretářka použijí Executive Assistent. Ještě častěji si pak vymýšlejí ve znalosti cizích jazyků. Někteří lidé tvrdí, že vedli podřízené, ale při ověření se zjistí, že uchazeč jen zastupoval krátkodobě ředitele. Také často prezentují úspěšný výsledek projektů jako vlastní úspěch. Zajímavostí z poslední doby je úprava vlastních koníčků a zálib kandidátů podle firmy, kde se ucházejí o místo (např. ředitel je hráč golfu a kandidát tuto zálibu zdůrazňuje ve svém CV).

ŠIDÍ SE OSTOŠEST

S nepravdivými údaji uvedenými uchazeči o zaměstnání se personalisté setkávají poměrně často. Převážná většina (70 %) manažerů v České republice považuje životopisy uchazečů obecně za nedůvěryhodné, kandidáti v nich dle respondentů přehánějí.

Další články

čtenářů si právě čte tento článek


Akční letáky