Některé rostliny, které můžeme dnes a denně vidět všude kolem sebe, mají vážně neuvěřitelné vlastnosti. Téměř by se chtělo říct, že jsou zázračné.

Využití rostlin, které se u nás pěstují stovky let, se pomalu mění. V poslední době už jsme si zvykli na žluté lány řepky, jež na mnoha místech nahradily doposud tradičnější kukuřici nebo obilí.

I když je řepka v našich zeměpisných šířkách běžná již od 13. století, donedávna sloužila ke zcela jiným účelům: byla využívána zejména jako krmná směs nebo pro lisování oleje. Dnes se z ní vyrábí biolíh, který se přidává do benzinu a nafty.

Zelená čistička

Je to nedílná součást českých rybníků a v dětském věku ho mnoho z nás zkoušelo kouřit. Mezi rošťáky tolik populární „doutníky“ jsou plody orobince – rostliny, která dokáže z vody odstranit i látky, s nimiž si nedokážou poradit ani moderní čističky. Vědci v Laboratoři biotechnologie rostlin Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR zjistili, že si orobinec poradí se sloučeninami vznikajícími například při výrobě léků. Rostliny svými kořeny přijímají některé nebezpečné chemikálie z půdy i vody a pak je hromadí nebo odbourávají. Částečně tak likvidují například hormony z antikoncepčních pilulek, které můžou narušovat rozmnožování vodních živočichů. Vědci plánují, že odpadní voda silně znečištěná léky (například z nemocnice) by se nejdříve vyčistila běžným způsobem a poté by prošla tzv. kořenovou čistírnou osázenou vodními rostlinami, mezi něž by patřil právě orobinec.