Po prvotním šoku naštěstí stále častěji přichází naděje a pak i uzdravení. Špičková vědecká pracoviště po celém světě hledají prostředky a cesty vedoucí k úspěšné léčbě. Mezi nimi také Laboratoř experimentální medicíny, která působí při Dětské klinice Fakultní nemocnice Olomouc a zabývá se výzkumem a vývojem nových protinádorových látek a diagnostikou nádorového onemocnění. Jeden z aktuálních projektů tamních vědců se týká například terapie dětské akutní lymfatické leukémie u dětí s leukémií.

Činnost Laboratoře experimentální medicíny od roku 1997 finančně podporuje Nadace pro výzkum rakoviny – Rakovina věc veřejná, která s přispěním známých osobností organizuje řadu úspěšných charitativních akcí. Tu nejnovější předznamenává citát Jana Saudka: „Myslím na všechny a vím, že až jednou budou zvonit zvony po celém světě, bude to den, kdy byl vynalezen Lék na rakovinu.“ Jde o exkluzivní putovní výstavu fotografií Pavly Hodkové za podpory Jana Saudka.

Modelem byly autorce osobnosti mediálně známé, stejně jako lidé, které na prvních stránkách společenských magazínů nenajdeme. Všichni portrétovaní mají jedno společné – setkali se s rakovinu, u sebe či svých nejbližších. A ta si, jak známo, nevybírá. Jan Saudek, Helena Štáchová, Tereza Černochová, Marta Jandová, Miroslava Husková, Kristýna Frejová, Martina Husková, Ladislav Frej, Olga Šípková, Václav Krejčík, Ondřej Horák, Honza Musil, Láďa Kerndl, Tereza Kerndlová, Bára Nesvadbová, Anna K. To je pár statečných, jejichž příběh zachytily fotografie i unikátní kniha, která bude k zakoupení v průběhu výstavy nebo na www.piklio.com/vecverejna.

Na prodej budou také všechny vystavené fotografie. Výtěžek z prodeje bude samozřejmě věnován na konto Nadace pro výzkum rakoviny – Rakovina věc veřejná. Generálním partnerem projektu je nákupní a zábavní centrum OLYMPIA Brno. Jihomoravská metropole bude také hned druhou zastávkou, po oficiální pražské premiéře, při cestě pozoruhodné výstavy po českých městech. Návštěvníci brněnské OLYMPIE si budou moci expozici prohlédnout od 22. května do 29. července. Slavnostní vernisáž 22. května se uskuteční za účasti autorky Pavly Hodkové a Jana Saudka.