Tento kraj je jakýsi svorník mezi Moravou a Čechy. To vyjadřuje i jeho znak, který spojuje moravskou orlici a českého lva.

Východní polovina Kraje Vysočina je tradiční chalupářská zóna Brňanů, ta západní zase Pražanů. Všichni dohromady ale s chutí procházejí historickou Jihlavou - městem Gustava Mahlera a stříbrných dolů.