Na počátku tohoto článku byla moje malá osobní krize. Starší dcera je Lev, jsou jí tři roky a myslím, že na to, aby s ní mlátila puberta, je poněkud brzy. A tak jsem se vydala pro radu za Janou Svojtkovou.

„Záleží na výchově i prostředí, v němž dítě vyrůstá, ale charakter dostává do vínku při narození.

Stačí znát stránky, které v něm máte podporovat či naopak potlačit, a výchova vám půjde od ruky sama, váš potomek bude šťastný a spokojený,“ říká odbornice.

Obrňte se trpělivostí

Lvi bývají lídry kolektivu, vynikají, jsou přátelští a srší energií. Věci dělají podle svého, jakoby se samostatní už narodili. Tedy, milí rodičové Lvů, dejte jim co nejvíce svobody, a pokud je nutný trest, stačí chvíle o samotě: to nesnášejí.

Panny se zvládnou vychovat samy. Mají smysl pro pořádek a disciplínu. Pokud je však pokáráte, stáhnou se do sebe. Potřebují vaše vedení a povzbuzování k lepším výsledkům.

Váhy jsou rády v partě, ale nechtějí být aktivní. Zabaví se jedině se staršími. Vždy mají nějaký ideál, což je důležité, protože nemají vyhraněné zájmy a vzor jim pomáhá vybrat to pravé.

Štíři jsou podnikavé děti. Nemají mnoho přátel, někdy potřebují samotu, zato si udržují úzkou vazbu s rodiči. Jsou trpěliví a pilní; pokud se jim však nedaří, viní okolí.

Střelci vynikají inteligencí, jsou zapálení pro novinky. Nadšení ovšem může hraničit se zbrklostí. Obrňte se trpělivostí i při jejich neustálém štěbetání, potřebují to.

Kozorozi mají chuť do života, jsou cílevědomí a těžce nesou neúspěch. Mají sklon k melancholii. Snažte se zvýšit jejich sebevědomí.

Vodnáři trpí změnami nálad. Mají spoustu elánu a originální nápady. Podporujte jejich uměleckém nadání, to je zklidní.

Tvůrčí činnost zabírá

Ryby přivádí jejich jemnocit až k pasivitě. Umějí dobře využít svých slabostí k ovládání druhých. Neustálé pozornosti se přestanou dožadovat, přenecháte-li jim péči o jiné.

Berani jsou nadšení, veselí a kamarádští. Pokud je nutíte k odpočinku, přemůže je nevrlost. Dbejte na to, aby jejich energie byla vždy zcela vybitá. Co zkusit nějaký sport?

Býci mívají vyrovnanou povahu, hodiny se zaobírají zdánlivou maličkostí, ostatní nepotřebují. Rády však cítí vaši blízkost, to je uklidňuje. Nejlépe je zabavíte tvůrčí činností.

Blíženci zvídavými otázkami dohánějí své okolí k šílenství, zabaví je kupodivu jakékoli učení. Jejich odpor k úklidu ustoupí chuti cestovat.

Raci jsou zasnění, velmi náladoví až lítostiví a vědí jak získat vaši pozornost a ovládat vás. Nechte je kreslit, zpívat, tančit… Vytvořte v nich pocit jedinečnosti.