„Zemětřesení v Japonsku bylo spuštěno na základě projektu známého pod zkratkou HAARP,“ napsal nedávno server TheWeatherSpace.com a právě tato věta rozproudila celosvětovou diskusi o kontroverzním americkém systému, jehož celý název zní High-frequency Active Auroral Research Program (vysokofrekvenční aktivní polární výzkum).

Oficiálně se má zabývat výzkumem ionosféry, ovšem řada badatelů to zpochybňuje a tvrdí, že jde o geofyzikální zbraň, jež dokáže vyvolat umělé změny klimatu: déšť, sucho, cyklon či dokonce zemětřesení. Právě to si měly pracovníci HAARP nyní vyzkoušet v Japonsku.

„S podobnými teoriemi přicházejí zejména bulvární média při každé větší přírodní katastrofě. Loni v létě to byla vedra v Rusku, v roce 2005 zemětřesení v Pákistánu, rok před tím tsunami v jihovýchodní Asii a mohl bych jmenovat dále. Obvinění je celá řada, ale neexistuje žádný vědecký důkaz, že HAARP může vytvářet tyto typy událostí,“ uklidňuje veřejnost Paul Johnson z Washingtonského institutu pro klimatická studia v USA.

Z HAARP měli strach Rusové

Existují ovšem důkazy o tom, že systém HAARP světové velmoci nepodceňují. Státní Duma Ruské federace v roce 2002 několik měsíců vypočítávala možnost globální hrozby tohoto programu a nakonec se obrátila na tehdejšího prezidenta Vladimira Putina, OSN a vlády všech zemí, aby byly testy zakázány.

Je známo, že roku 1970 USA a Sovětský svaz uzavřely dohodu o zákazu vývoje geofyzikálních zbraní, která ale podle mnohých badatelů jen znamenala, že veškeré dění v této oblasti se stalo tajným a vznikalo pod záminkou vědeckého výzkumu. A právě to by mohl být i HAARP, jehož zakladatel, Američan Bernard Eastlund, získal patent na měření vrstvy atmosféry, ionosféry i magnetosféry Země.

USA a další státy pak podle některých vědců již dávno vyvinuly i zařízení pro přenos vysokofrekvenčních vln, které může zahřívat Zemi až do plazmatického stavu. A právě tím je možné ovládat životní prostředí.

„Majitel takové zbraně je schopen vyvolat záplavy, tornáda a bouřky, dokonce zemětřesení na kterémkoli místě na planetě. Lze také paralyzovat civilní či vojenský bezpečnostní systém a dokonce ovlivnit psychiku obyvatel,“ varuje server TheWeatherSpace.com s tím, že by měla okamžitě vzniknout nadnárodní komise z nezávislých odborníků, kteří si program HAARP a jemu podobné vezmou na mušku, aby mohla veřejnost dál klidně spát.