Mlčenlivý svědek stříbrné slávy je Vlašský dvůr, kde bývala královská mincovna. Právě tady sídlili v dávných dobách panovníci, kteří navštívili zdejší doly.

V rámci Kutnohorského léta můžete dokonce podniknout i večerní prohlídku Vlašského dvora, kde vám sídlo českých králů představí průvodci v dobových kostýmech.

Při návštěvě středověkých dolů Českého muzea stříbra* v objektu Hrádek zase nahlédnete do tajuplného podzemí. Na okamžik se dokonce proměníte v kutnohorské havíře, nafasujete jejich oděv (tzv. perkytli), ochrannou helmu i svítilnu a sestoupíte do štoly, která leží v hloubce 35 metrů.

V historickém jádru města, jež bylo před 15 lety zapsáno na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO, ovšem narazíte i na další pamětníky dávných časů. Chrám svaté Barbory i katedrála Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci patří k chloubám gotického období. Podobně jako Kamenný dům či kašna na Rejskově náměstí*.