„Není pravda, že bych byla nějak obzvlášť zbožná. Chodím v neděli do kostela, ale jinak žiju jako úplně normální ženská,“ svěřila se Jane Loanová britským novinářům.

Tím popřela přetrvávající přesvědčení, že se stigmata objevují u lidí hluboce věřících. Ovšem podle sousedů by mohla být téměř svatá. „Vychovává tři děti své sestry, která fetuje, a sama má také tři,“ svěřil žurnalistům jeden z nich.

A jak se vše událo? Jane Loanová přišla 21. ledna večer domů z obchodu, kde pracuje. Měla za sebou náročný den a navíc měla rozhodnout, na kterou školu pošle dvě starší děti. Trápila se nedostatkem peněz a snad z nějakého popudu se začala modlit. Najednou se dostala do podivného transu…

„Jak jsem začala přicházet k sobě, cítila jsem, že mi něco lepkavého teče po tváři. Z čela mi kapala krev, a když jsem si ji chtěla setřít, zjistila jsem, že mi kane i z dlaní a také prosakuje z boku a bot,“ vyprávěla Jane Loanová.

Rány jí vznikly přesně tam, kde byl Kristus přibit na kříž a kde měl trnovou korunu. Kupodivu ji to však nebolelo. Než přijel lékař, vše pominulo, znamení po ranách však zůstávají stále viditelná.

Můžou si za to sami?

Ještě zajímavější případ tohoto fenoménu se udál v roce 1974. Mladá dívka černé pleti z americké Kalifornie tehdy začala spontánně krvácet z ran na rukou a nohou.

Nebyla katolické víry, jen se začetla do velmi emotivního líčení utrpení Krista na kříži, které jí přinesla kamarádka. Po této události se z ní však stala horlivá křesťanka. Ani k jedné z těchto žen Vatikán nezaujal žádné stanovisko, jak to učinil v případě otce Pia, kapucínského mnicha působícího v italské Foggii.

Ten když v roce 1918 sloužil mši, ztratil vědomí a přivolaní lékaři zjistili, že má na dlaních, nártech a boku otevřené krvácející rány. Zpočátku pohlížel Vatikán na mnichovo prohlášení, že krvácející rány jsou dílo boží, značně skepticky.

Nicméně krvácení neustávalo a krev prosakovala četnými obvazy. Po několikaletém krvácení (za stálého dohledu lékařů i badatelů) se rány nikdy nezahojily a Vatikán nakonec uznal, že byly dílem vůle Boha.

Stigmata bývají často vykládána jako psychosomatický jev, který si přivodí sám postižený. Mnoho lékařů soudí, že některá jsou dílem podvodníků, ale jiná se dají vysvětlit jako výsledek splněného přání intenzivního náboženského vzrušení způsobeného autohypnózou.

Že by šlo o příklad tělesné reakce na hluboké působení hypnotické sugesce?