Staňte se předplatitelem našich časopisů
mojepredplatne.cz

SOS v zahraničí

Zdroj:

Všem je jasné, že odjíždět do ciziny bez cestovního pojištění se nevyplácí. Zdaleka ne každý však ví jak tam při konkrétním problému postupovat. Přitom pro vyplacení pojistného plnění je takový správný postup velmi důležitý!

V případě správně sjednaného cestovního pojištění má klient během nesnází vždy možnost využít asistenční služby (AS). „Často se setkáváme s případy, kdy lidé sice vědí, že tyto služby v pojištění mají, ovšem nikoli už to, ve kterých situacích a jakým způsobem je využívat,“ říká manažerka vzdělávání a komunikace z České asociace pojišťoven Marcela Korytová.

AS představují v cizí zemi okamžitou pomoc v podobě konzultace, koordinace nebo přímého zásahu, který vede k řešení problémové situace. Aktuální zdravotní problém například můžete konzultovat s asistenčním lékařem, jenž doporučí následný postup, případně vám AS sjedná návštěvu v nejbližším smluvním zdravotním zařízení.

Při hospitalizaci poté převezme dohled nad celým průběhem léčení, zprostředkuje tlumočení, případně vyřídí formality ohledně prodloužení pobytu v zemi. Díky kontrole nad průběhem ošetření má AS rovněž kontrolu nad vyúčtováním platby a může poskytnout v případě potřeby platební garanci.

Pokud platíte na místě, vyžádejte si účty a lékařské zprávy pro uplatnění škody.

Ztrátu nebo odcizení zavazadel řešte s organizací odpovědnou za škodu, například s leteckou společností nebo hotelem.

AS vám pomůže zvládnout místní formality, zajistit náhradní cestovní dokumenty i poradí jak zprostředkovat zaslání potřebné finanční částky. Pro uplatnění náhrady škody budete potřebovat i úřední záznam od policie. Oficiální policejní zápis si rozhodně zajistěte také v případě, když způsobíte škodu někomu jinému. Poškozená osoba se totiž může přihlásit o náhradu škody později, a to i neoprávněně!

Na cizojazyčný zápis připište svou výpověď v českém jazyce. Hlavně nepodepisujte nic, čemu nerozumíte!

Nejčastější chyby:


1. DOMNÍVAT SE, ŽE VŠE ZVLÁDNU SÁM: rozhodne-li se klient AS nekontaktovat, může být později nemile překvapen, co vše pro proplacení potřebuje.

2. KONTAKTOVAT ASISTENČNÍ SLUŽBU POZDĚ: když klient ohlásí vzniklou škodu AS až poté, co už sám určité kroky podnikl, může nastat problém. Některá lékařská zařízení ho můžou např. ošetřit nedostatečně, jiná naopak můžou řešit svou ekonomickou situaci přehnanou ochotou a tomu odpovídajícími částkami na fakturách.

3. NEODEVZDAT KOMPLETNÍ DOKUMENTACI: po návratu z dovolené pojišťovna potřebuje vždy pro likvidaci pojistné události originály účtů, lékařských zpráv apod. Nikoli kopie!

Další články

čtenářů si právě čte tento článek


Akční letáky