Nejrůznější křesťanští autoři o něm hovoří jako o vládci démonů ovládajícím děsivé čarodějné praktiky. Věrohodné antické gnostické spisy (náboženská sekta simonovců, jíž byl Šimon Mág duchovním otcem – pozn.red.) ho však popisují zcela jinak: jako božího syna, jenž znal skutečnou podstatu lidského života,“ píše ve své nové knize Tajemný mesiáš Šimon Mág americký spisovatel David Scriven.

Nástupce Jana Křtitele

Jak by tedy mohl znít příběh tohoto mocného muže? Narodil se v samařské Gittě bohatým rodičům, vytříbeného vzdělání se mu dostalo v egyptské Alexandrii. Podle jedné legendy si měl vzít za ženu zámožnou Římanku, která mu umožnila cestovat a konat divy, aniž by na něj kdokoli mohl vztáhnout ruku.

„Prý se stal nejprve učedníkem Jana Křtitele, který ho – opět podle gnostiků – jmenoval svým nástupcem a předal mu tajemství pravé víry. Ať už to tak bylo, či ne, brzy začal putovat po celé provincii a konat zázraky. Kdybychom je měli vyjmenovat, v podstatě bychom líčili Nový zákon,“ přibližuje David Scriven. Tato část bible se navíc o jeho existenci zmiňuje:

„Jeden muž jménem Šimon, jenž tam žil, už dlouhou dobu svou magií uváděl v úžas samařský lid a říkal o sobě, že jest v něm božská síla. Prostí i významní lidé mu proto dychtivě naslouchali…“ Právě tehdy dostal římský občan přízvisko Magnus neboli Veliký a teprve až raní církevní Otcové to změnili na Magus – Mág čili čaroděj.

Čeká se na převratný objev

On sám přitom měl mít ochranu u těch nejmocnějších: přímo u císaře Nerona, který ho podle historiků oslavoval jako žijícího boha s vlastní sochou! Šimon měl ale během svého života projít řadou hádek s Kristovými apoštoly, což se mu nakonec stalo osudným.

Petr po něm chtěl názorné předvedení jeho božských schopností (že mu očití svědci popisovali, jak Šimona nedávno viděli projít stěnou z plamenů a létat, ho nechalo chladným). Šimon se tedy prý přímo na římském fóru vznesl do vzduchu, ale Petr poklekl s modlitbou k Ježíšovi a v tu chvíli falešný prorok z výšky spadl a rozdrtil si nohu.

Rozvášněný dav ho pak málem ukamenoval. Ani péče vládce mu nepomohla a na následky poranění a bití zemřel. Nero ještě dlouho čekal, že vstane z mrtvých – v tomto případě se to však nestalo… Jiná teorie hovoří o tom, že apoštol Petr byl natolik úspěšný, že Šimona přesvědčil, aby se přidal ke křesťanství, a my jsme tak měli co do činění s postavou známou z bible – Pavlem z Tarzu.

Ať už to bylo jakkoli, pravdou zůstává, že dodnes fascinuje historiky i badatele, kteří netrpělivě čekají na převratný vše objasňující objev: že by třeba Šimonova evangelia?