Není to vlastně nijak nový nápad. Uskutečnily ho už starověké civilizace, ve kterých byli automaticky tetováni především otroci a z nich obzvlášť drazí gladiátoři.

Kromě označení majitele jim dokonce při prodeji do kůže na obličeji zvěčnili i nápis „daň zaplacena“. Víme to s určitostí ze záznamů objevených v maloasijském městě Efes. Tetováni byli i vojáci, jimž se tak ztížila možnost dezerce.

Byl Ötzi zločinec?

Starověcí Řekové začali kromě otroků tetovat i odsouzené zločince. Proč s tím nápadem nepřišli v některé ze starších civilizací znalých tetování, třeba u Peršanů? Důvod byl jednoduchý – převážnou většinu trestů tam odsouzený buď vůbec nepřežil, nebo byl viditelně poznamenaný (useknutím ruky apod.). Tetování tedy bylo jaksi nadbytečné. Pouze staří Japonci tetovali i odsouzence na smrt, aby je ďábel na onom světě hned rozeznal od slušných nebožtíků.

Na nějaký čas se opravdu podařilo tetování vymýtit. Kolumbovi námořníci proto byli upřímně zděšeni, když spatřili nesmytelné obrázky na tělech indiánů. Samozřejmě je považovali za znamení ďábla.

Staronová technika se dost rychle zase dostala do módy. Prvními písmeny jednotlivých trestných činů (třeba D = dezertér) byli označováni například trestanci, které britská koruna vyvážela do Austrálie. Provinilci ovšem písmena často maskovali jinými obrázky, nebo je používali jako základ pro odbojná slova.

Leckdy se soudní chasa se zdlouhavým tetováním nepárala – vypálení cejchu bylo rychlejší a jednodušší (vzpomínáte na Mylady Winterovou ze Tří mušketýrů?). Žhavým železem se však nezasahovalo do obličeje, protože by to provinilec nepřežil.

Tvář chce nechat nedotčenou i excentrický nacionalista Vladimir Žirinovskij. Jeho strana navrhuje tetování prvních písmen trestných činů na vnější stranu levé ruky zločince. Například písmeno K jako korupčník. Navrhuje i rozměr: 3 x 2 centimetry. Označení jedinci by pak měli ze zákona zakázáno vykonávat některé úřady, uzavírat smlouvy apod.

Pedofilové by zase měli P,řidiči-opilci A (alkoholik) atd. Návrh nového zákona nejspíš neprojde, brání tomu příliš mnoho okolností. Ta představa je ale lákavá, že? A kdyby se tenhle zákon zavedl i u nás, zřejmě by brzy nastal nedostatek tetovačů…