Pečlivě udržované renesanční domy se sgrafity a typickými podloubími navozují až pohádkovou atmosféru. Ostatně právě zmíněný Zachariáš se v 16. století o krásu Telče bohatě zasloužil.

Gotický hrad nechal přestavět na renesanční zámek a na práci najal talské stavitele a řemeslníky, kteří zároveň pomáhali místním měšťanům s přestavbou domů v tehdy módním stylu.

Své obdivovatele má město také v zahraničí – ne nadarmo bylo v roce 1992 zapsáno na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.