Mužské a ženské platy na stejných pozicích se sice liší v celé Evropě, ale v ČR jsme na tom téměř nejhůř, za námi je už pouze Estonsko. Naopak nejlépe si v EU vede Itálie - s rozdílem jen kolem 7 %. Hned za ní Malta.

Menší sebevědomí?

Co je příčinou platové diskriminace? Podle personalistů jsou ženy znevýhodněny péčí o děti a také nejsou dostatečně průbojné. Ve snaze získat zaměstnání často kývnou na nižší nabídku, aniž by se pokusily prosadit si víc. Podle psychologů mají zbytečně nízké sebevědomí a menší schopnost sebeprezentace než muži.

Další potíž bude v tom, že ve většině firem u nás se o výši platů nejen nemluví, ale přímo je zakázáno je jakkoli zveřejňovat, takže ženy často ani nevědí, že by mohly mít podstatně větší plat. Pak se stává, že na manažerských pozicích rozdíl činí 10 000 Kč i více měsíčně.

EU proti diskriminaci

Diskriminace žen se ovšem netýká jen peněz. Podle údajů Evropské unie je ve vedení firem stále žalostně málo žen: evropský průměr je pouze 13,7 %. Před dvěma lety to bylo 10 %. Nejvyšší manažerské pozice vykonávají dokonce jen 3 % žen.

Evropská unie chce proto příslušnice něžného pohlaví do řídicích funkcí dostat genderovými kvótami. V Bruselu se právě rodí nová legislativa, která by měla do roku 2015 zvýšit jejich zastoupení ve vedení soukromých společností na 30 % a do roku 2020 dokonce na 40 %. Předpisy by měly být hotovy do konce roku, aby pak o nich mohly hlasovat Parlament a Rada EU.

Zatímco řada evropských poslanců se už dříve vyjádřila, že zavedení kvót podporuje, někteří čeští europoslanci je odmítají. „Správná cesta je vytvoření prostředí, v jakém můžou ženy i muži spojit svou pracovní kariéru s péčí o rodinu. Tedy například podpora částečných pracovních úvazků,“ uvedl třeba člen výboru pro zaměstnanost a sociální politiku Milan Cabrnoch.

Ani poslední studie Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj neprokázala, že by zvýšení počtu žen ve vedení firem zároveň vedlo k vyrovnání jejich platů s muži. Pro něžné pohlaví z toho vyplývá jasná rada: nespoléhejte se na kvóty ani na parlament, ale jen a jen na sebe!

Nestyďte se říct si šéfovi o stejnou odměnu, jakou mají v podniku muži. A pokud je výše platů ve vaší firmě tajná, požadujte nejvyšší gáži, kterou najdete pro vaši pracovní pozici na internetu.