Babyboxy – zařízení na zachraňování dětských životů – se staly terčem kritiky ze strany Organizace spojených národů (OSN).

Český stát je prý má zrušit, jelikož jsou v rozporu s několika paragrafy Úmluvy o právech dítěte. Také vám to hlava moc nebere?

„O postoji OSN jsem se dozvěděl z televizních zpráv – a není mi z něj dobře,“ říká Ludvík Hess, zakladatel a neúnavný budovatel sítě babyboxů u nás.

Rozhořčené dopisy a petice

„Nejsem přitom určitě se svým názorem ojedinělý. Na webu novinky.cz umístili anketní otázku o babyboxech a během velmi krátké doby ‚Pro‘ jejich podporu kliklo 25 000, zatímco ‚Proti‘ jen asi 200.