Berličky

Psaní "mě a mně" patří mezi základ, který si musí osvojit už děti na základní škole. Školácká chyba bije do očí, vyvarujte se jí pomocí jednoduchých slovních pomůcek.

Správný tvar se určuje podle pádu, ale tím se řídí málokdo. Metoda je pro spoustu lidí náročná na rozluštění a většina z nich si správností konečného tvaru beztak není jistá.

Mě a mne - 2. a 4. pád

Mně - 3. a 6. pád

Je-li číslo pádu dělitelné dvojkou, uvádí se krátký tvar, jde-li vydělit trojkou, zvolte delší variantu.

Pro snazší určení zkuste náhradu slovy tebe a tobě.

Příklad:

To jsi řekl mně - To jsi řekl tobě

Beze mě by se tam nedostal - Bez tebe by se tam nedostal

Nikdo mně nedůvěřuje - Nikdo tobě nedůvěřuje

Mě to moc bolí - Tebe to moc bolí

Vaškova pomoc

Pro ty, kterým jde ze zájmen hlava kolem, pomůže české jméno Vašek.

Vaška ⇒ mě/mne

Vaškovi ⇒ mně

Příklad:

Sepsali to beze mne/mě - Sepsali to bez Vaška - krátká varianta.

Nikdo mne/mě tam nedostane - Nikdo tam Vaška nedostane - krátká varianta.

Přinesl to mně - Přinesl to Vaškovi - dlouhá varianta.

Mluvili jste o mně - Mluvili jste o Vaškovi - dlouhá varianta.

Rychlá pomoc

Poslední pomůcka vyžaduje cit pro jazyk. Pokud se dá zájmeno nahradit slovíčkem mne, aniž by se změnil význam věty, můžete směle psát . Tam, kde by taková změna bila do očí a tahala za uši, pište mně.

Příklad:

Za bylo představení povedené / Za mne bylo představení povedené