Staňte se předplatitelem našich časopisů
mojepredplatne.cz

Poznejte své předky: Poradíme, jak sestavit rodokmen

Zdroj:

Určitě jste se někdy zabývali otázkami, kdo byli vaši předci, odkud pocházeli a jak žili? Pro sestavení rodokmenu je třeba prozkoumat široké spektrum pramenů. Začít můžete s námi!

Proč se určitá větev rodiny přesunula z moravské vesničky do Prahy a druhá zase naopak a proč došlo k náhlé změně toho, jak se píše naše příjmení?

Rozmotat klubko příbuzenských vztahů a vazeb nebývá nijak jednoduché. Cesta za rozklíčováním a pochopením všech souvislostí vyžaduje mnohdy přímo detektivní nasazení.

První a nejzásadnější krok na cestě za poznáním minulosti rodu je vyzpovídat přímo členy své rodiny. Získáte tak počáteční penzum informací, abyste mohli sestavit svůj první, základní rodokmenový stromeček, který se díky dalšímu pátrání bude moci rozrůstat. Nezapomeňte si informace ověřovat vždy alespoň ze dvou nejlépe nezávislých zdrojů.

Jak využít internet a hledat dále

Po vyzpovídání svých nejbližších budete muset sáhnout po dalších zdrojích. Jít dál, než sahá paměť nejstarších fotografií či žijících příbuzných vám umožní moderní genealogie. Díky jejím metodám může každý z nás odhalit svůj rodový původ několik staletí nazpět a seznámit se s těmi, kteří mu předali svou genetickou informaci.

Při pátrání se nabízejí dvě základní cesty: tradiční, mnohdy trochu lopotná v podobě fyzického pátrání v archivech, nebo virtuální s využitím nejmodernějších technologií. Často je budete muset kombinovat.

Na internetu si snadno najdete archiv, jenž je nejbližší vašemu bydlišti (případně ten, kam se v zájmu zachování kontinuity rodové paměti chystáte vypravit). Na stránkách najdete kontaktní telefonní číslo, kde si dohodnete termín, kdy vám v dotyčném ústavu otevřou útroby svých zaprášených spisů. Zdrojem informací vám budou především matriky (matrika narozených nebo pokřtěných, matrika oddaných a matrika zemřelých/pohřbených).

V archivech jsou rovněž uchovány nejrůznější oficiální listiny typu farních a kostelních knih, pozemkových (gruntovních) i městských knih (urbářů), berních rul (soupisy daňových povinností v Českém království) a katastrů, ale také dokumenty ryze osobní, jako jsou vysvědčení, záznamy o společenských a kulturních akcích a výuční listy, mnohdy dokonce třídní fotografie.

Při pátrání v rodinných archivech narazíte na spoustu vzácností. Všechny doklady, deníky i fotografie si nechte pro jistotu barevně ofotit a při tvorbě rodokmenu pracujte pouze s kopiemi. Škoda by byla nenahraditelná.

Existuje řada specialistů, kterým můžete pátrání po vlastních předcích svěřit a jen se těšit na den, kdy před vámi na zeď vyvěsí historii vašeho rodu táhnoucí se mnohdy až do středověku. Ochudíte se tak ovšem o nefalšované nadšení, kdy se vám nitky pěkně sbíhají a přimalováváte si do rodokmenu dalšího prapředka.

Co výzkum prozradí?

Výsledek zpracování historie rodu je detailní zpráva o rodovém původu zadavatele. Základní rámec je pravda o rodové posloupnosti od doby pobělohorské až do 20. století.

Zjistíte konkrétní informace o svém rodu a seznámíte se s životem předků v jednotlivých generacích. Můžete tak posoudit osobnostní i genetickou vybavenost vlastního rodu hluboko do minulosti. Díky znalosti svého rodokmenu získáte podrobný přehled o svém rodě a zodpovíte si tak řadu otázek:

  • Jste jako oni? Porovnáte, zda tíhnete k podobným činnostem jako vaši dávní příbuzní. Čemu se věnovali? Byli poslušní poddaní, nebo revoltovali? Co máte společného?

  • Osudy rodu. Předkové vedli pozoruhodné životy plné touhy, zvratů i tragédií. Je odhalena jejich fascinující každodennost ve víru evropských dějin.

  • Odkaz genů. Geny předků jsou skutečné dědictví každého člověka. Je proto velmi zajímavé sledovat, jak kvalitním zdravím předkové disponovali. Byli dlouhověcí, nebo umírali předčasně? Jaké nemoci je sužovali? Přiváděli na svět děti lehce, či se těhotenství komplikovala?

  • Majetkové poměry. Dozvíte se, zda vaši předkové žili v chudobě, či blahobytu. Odkryjete finanční poměry jednotlivých generací svého rodu i jejich společenské postavení.

  • Geografie rodu. Zjistíte vše o usídlení předků a případných přesunech. Budete tak moci navštívit místa, která jsou neodmyslitelně spjata s historií vašeho rodu.

  • Tajemství příjmení. Poznáte okolnosti vzniku svého příjmení, jeho význam, původ a proměny; jak se psalo v dokumentech z let zhruba 1600 až 1900.

  • Váš rodokmen. Výsledkem pátrání je rovněž rodokmen vaší přímé rodové linie. Získáte tak srozumitelný přehled o genealogii svého rodu většinou až do 17. století.

Kterou rodovou linii zkoumat?

Převážná většina lidí má vzhledem k silným citovým a genetickým vazbám nejdůvěrnější vztah k rodovým liniím svých rodičů.

Příjmení otce a příjmení matky za svobodna reprezentují dvě přímé rodové linie každého člověka. Vybrat si tedy můžete ze dvou základních linií – otcovské a mateřské.

Otcovská rodová linie

Příjmení otce udává jméno jednoho rodu. Historie tohoto rodu se táhne staletími od nejstaršího dohledatelného mužského předka přes jeho mužské potomky až k vám. Genealogická analýza vám přináší zevrubný obraz otcovské rodové linie. Je možné dohledat předky zhruba od roku 1650 do začátku 20. století. Průzkum tak obvykle zahrnuje šest až osm generací.

Mateřská rodová linie

Druhá linie vašeho pátrání může být založena na takzvané matrilineární analýze. Linie vychází od vaší matky přes její matku až k nejstarší dohledatelné ženě vašeho rodu. Tato linie sice nenese jednotné příjmení, ale má silnou oporu v genetice - podle latinského mater semper certa, pater incertus (matka je vždy jistá, otec nejistý).

Každý z nás má proto tuto mateřskou linii v genech pevně zakódovanou. Genealogická matrilineární analýza zahrnuje obvykle méně generací než varianta otcovská. V minulosti se totiž příjmení žen v dokumentech často neuvádějí, což znemožňuje postup hlouběji do minulosti.

Další články

čtenářů si právě čte tento článek


Piko

Druhý snímek nadějného debutanta Tomáše Řehořka je zářným příkladem producentského i dramaturgického selhání. Původně zamýšlený dokument získal háv…

Akční letáky