V roce 1306 zde byl zavražděn Václav III. a přemyslovská linie tak vymřela po meči. Roku 1563, resp. 1573 zde povýšením jezuitské koleje vznikla druhá nejstarší univerzita v ČR, Univerzita Palackého. Zde v roce 1620 zemřel na následky mušení Jan Sarkander. Město okupovali Švédové i Prusové. Roku 1762 Marie Terezie potvrdila Olomouci výsadu používat titul Hlavní město Moravy.

Pobýval zde jedenáctiletý Wolfgang Amadeus Mozart a složil zde 6. symfonii F dur. Roku 1777 bylo olomoucké biskupství povýšeno na arcibiskupství. O 46 let později Ludwig van Beethoven svou Missu Solemnis věnoval olomouckému arcibiskupu Rudolfovi...

Před hlavním vlakovým nádražím si dejte pozor. Po rekonstrukci je výstup udělaný tak divně, že vás může přejet tramvaj. Proč nebyl využit starý tunel, je rovněž záhadou.

I když je to od hlavního vlakového nádraží do centra Olomouce procházka tak na deset minut pěšky (ale dá se jet i MHD), není nezajímavá. Nemyslím tím teď stánek s různými druhy olomouckých tvarůžků. Po cestě ale uvidíte třeba pravoslavný chrám (kostel sv. Gorazda), při přechodu jednoho z mostů přes řeku Moravu v povzdálí premonstrátský klášterní komplex – a pak se před vámi vynoří katedrála (a rovněž staré hradby).

Není pravda tak velká jako třeba pražská, ale ohromným dojmem zapůsobí, zvláště když k ní potom zahnete doprava a přijdete blíž. Nu a samozřejmě, když vejdete dovnitř. Hned u vstupu si povšimněte desky se jmény všech biskupů, kteří zde působili – historie je to skutečně úctyhodná.

Hned vedle katedrály jsou budovy fary, v dolních prostorách je galerie a muzeum umění. V uličce naproti té, kterou jste ke katedrále přišli, se nachází arcibiskupský palác. Když pak půjdete hlavní třídou, minete dva zajímavé historické kostely (Panny Marie Sněžné a kapli sv. Jana Sarkandera), muzeum umění a vlastivědné muzeum, barokní budovu Jezuitského konviktu (nyní patří Uměleckému centru Univerzity Palackého), kde se dá ze zahrady obdivovat hlavní část hradeb a bývalá Židovská brána, až konečně vyjdete na historickém Horním náměstí.

Pár nekulturních zásahů trochu kazí dojem – třeba ten McDonald na rohu (zase je tam hrací kout pro děti, na druhou stranu nemají Wi-Fi připojení) nebo kousek odtud moderní budova (dříve Prior, nyní nákupní centrum) vedle kostela svatého Mořice... Ale o tom více třeba zde.

Na náměstí lze obdivovat Sloup Nejsvětější trojice, starobylou kašnu, a samozřejmě budovu radnice s poněkud kontroverzním orlojem. Ten je sice zhruba 500 let starý, ale původní orloj byl dřevěný, vyřezávaný. Posléze zde byl astroláb, aby koncem 40. let byl přestavěn v duchu tehdy moderní, komunistické doby.

Vybrán byl návrh Karla Svolinského, rodáka z blízkého Svatého Kopečku, který uplatnil hanácké motivy, lidové postavy, ale také dělníky své doby. Ve spodní části pak byla uvedena hrozně důležitá data – dodnes asi důležitá – o jistých Stalinovi, Leninovi, Klementu Gottwaldovi či Antonínu Zápotockém.

Z náměstí můžete podniknout pár výpadů okolními uličkami a nebudete zklamáni. V již zmíněném unikátním gotickém kostele sv. Mořice můžete vylézt na věž a vězte, že je to docela dobrodružné, když se tak točíte po úzkých schodech nebo šlapete ve výšce po dřevěných prknech.

Památek Olomouce je samozřejmě daleko víc, ale na ty by nám nestačil článek. Stejně tak na informace o festivalech, jež se zde pravidelně konají. Když si vyhradíte něco přes půl hodinky tam a zpět (a samozřejmě i čas na prohlídku), můžete se MHD svézt na Svatý Kopeček, vzácný barokní komplex ze 17. století.

Ať se líbí...