Pohansko

Zhruba tři kilometry jižně od města Břeclav, které se rozkládá na jihu Moravy, uprostřed hlubokých lužních lesů, nedaleko soutoku řek Moravy a Dyje, se rozkládá ojedinělá archeologická památková rezervace. Zde je volně zpřístupněna naučná stezka Pohansko, která na dvoukilometrové délce nabízí celkem pět informačních panelů. Na nich se dočtete vše o místní fauně, flóře, ale hlavně o archeologické lokalitě Slovanské hradisko a o loveckém zámečku Pohansko.

  • Na naučné stezce je zachycen vývoj tohoto nevelkého, ale o to zajímavějšího místa od 6. století donedávna. Kromě archeologického naleziště a loveckého zámečku si zde na vlastní oči prohlédnete například i zrekonstruovaný řopík (tzn. železobetonový odolný objekt lehkého opevnění), jednu z pevnůstek, které za Hitlera chránily Československo.

Historické nálezy

V 9. století se na Pohansku rozkládalo nejrozsáhlejší raně středověké opevnění. Rozloha tohoto hradiště byla 55 ha. Střed, tedy centrální část s rozlohou cca 28 ha byla obehnána kamennou zdí o délce 2 km, síle 8 metrů a výšce 2 metry. Při procházce si můžete prohlédnout základy staveb, které kdysi obývali staří Slované.

  • Díky archeologům zde byly odkryty ruiny křesťanského kostela a pohřebiště. Stávaly zde také domky, chlévy, stodoly a sýpky. Velkým lákadlem pro všechny návštěvníky je Staroslověnská svatyně a velkomoravská polozemnice, které stojí v areálu muzea v přírodě stejně jako před tisíci lety.

KAFE.cz zjistilo

Archeologické výzkumy se zde provádí již od roku 1958 a i dnes se tu a tam objeví nějaká prastará cennost.

Lovecký zámeček

Zámeček byl postavený v letech 1810 až 1812 podle návrhu architekta Hardtmuntha. Empírový lovecký zámeček patří do soustavy Lednicko – valtického areálu a je krásnou dominantou celé památkové rezervace na Pohansku.

  • Zajímavostí jistě je, že Lichtenštejnové, kteří si sami vybrali toto místo pro výstavbu zámečku, vůbec netušili, že se zde v dávných letech rozkládalo opevnění, které obývali staří Slované.

Zámeček je ozdoben postranními arkádami, které zdobí plastické reliéfy s loveckými scénami a výjevy z antické mytologie. V prostorách zámečku si můžete prohlédnout archeologickou expozici, která zachycuje archeologické výzkumy na Pohansku od jejich počátku do dnes: keramické výrobky, zbraně, knoflíky, dřevěná vědra, jezdecká výstroj, zemědělské a řemeslnické náčiní, stříbrné šperky a další.

Kdy navštívit Pohansko?

Zámeček je otevřený od dubna do října. Naučná stezka Pohansko je volně přístupná po celý rok. Pokud se sem vydáte na kole, jistě vás potěší, že trasa naučné stezky je souběžná s Moravskou cyklostezkou č. 43 a zelenou turistickou pěší trasou.

Výlet na Pohansko je příjemnou procházkou do časů našich dávných předků.