Staňte se předplatitelem našich časopisů
mojepredplatne.cz

Máte chatu? Vyhodí vás proto z obecního bytu?

Zdroj:

Chalupáři zpozorněli: objevily se totiž zprávy, že jejich sídlo víkendové rekreace by mohlo být příčinou výpovědi z obecního nájemního bytu, kde trvale bydlí. Soudy se už podobnými případy zabývají.

Jako příklad lze uvést kauzy v Praze 10, kde podle radnice ztratili mnozí nájemníci nárok na obecní bydlení a byla jim už před časem poslána tříměsíční výpověď z bytu. Důvod? Vlastnictví jiné nemovitosti.

Případy v tomto obvodu Prahy se zabývá advokát JUDr. Dalibor Čertok, jenž je podobným postupem silně znepokojen. „Není možné v demokratickém státě dávat výpověď z bytu kvůli jinému majetku,“ říká. „To jsou otřesné manýry. Hlavní problém je podle mých zkušeností v praktikách podobajícím se minulosti - arogance moci.“

Zjistili, že mám chatu

Výpověď kvůli vlastnictví jiné nemovitosti dostala například Ivana Šnajdrová (59), jež žije v nájemním bytě 3 + 1 v Praze-Strašnicích a kromě toho vlastní rekreační domek v Černošicích a to se jí mohlo ještě před několika dny stát osudné. S Radnicí Prahy 10 se soudila.

Vedení dále uvádí, že samozřejmě přihlížejí rovněž k jiným skutečnostem: ntřeba k tomu, jak je dům daleko od Prahy. Nájemníci se brání soudní cestou. Ačkoli 30 z nich prý námitky radnice uznalo a obecní byt uvolnilo, asi 20 nájemníků nesouhlasilo a soudí se.

Jan Charvát tvrdí, že zájem radnice je především uvolnit byty potřebným. Ty uvolněné se dostávají po veřejném losování mezi různé kategorie čekatelů: například matky samoživitelky do 30 let, jednotlivci do 30 let a podobně. „Podle mě je nemorální, pokud někdo pronajímá vlastní byty, ale sám žije v obecním. A to už se nám skutečně stalo,“ doplňuje Jan Charvát.

Podivná deregulace

Obecní byty víří emoce u majitelů bytů, kteří je pronajímají za tržní ceny. I přes postupné zvyšování v minulých letech jsou výše nájmů pořád nízké.

Zvlášť jim vadí, že některé obce předepisují nižší činže, než dovolil zákon o jednostranném zvyšování nájemného (umožnil pronajímatelům bez dohody s nájemníky zvyšovat nájemné v bytech s regulovaným nájemným), přičemž se stanovilo, že budou povoleny meziroční přírůstky výše nájemného odvozené od prodejních cen obdobných bytů postavených před rokem 1993. Tato legislativní úprava měla přiblížit výši regulovaného nájemného tržním hodnotám.

Obce nájemné stoply nejčastěji ve chvíli, když se dostalo na úroveň nákladů. „Je to správný přístup. Obecní domy jsou veřejný majetek a výše nájemného je znak bytové politiky obcí. Ta by měla být především sociálně citlivá,“ uvedl před časem předseda Sdružení nájemníků Milan Taraba pro deník Právo.

Dá se tedy očekávat, že můžou vznikat rozdíly ve výši činží: ty se i přes jednostranné zvyšování na trhu příliš nenarovnávají.

Kdy můžete dostat výpověď z bytu?

Občanský zákoník, paragraf 711

(1) Pronajímatel může vypovědět nájem pouze z důvodů uvedených v zákoně.

(2) Pronajímatel může vypovědět nájem bez přivolení soudu:

a) jestliže nájemce nebo ti, kdo s ním bydlí, přes písemnou výstrahu hrubě porušují dobré mravy v domě;

b) jestliže nájemce hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu bytu, zejména tím, že nezaplatil nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši odpovídající trojnásobku měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu nebo nedoplnil peněžní prostředky na účtu podle § 686a odstavce 3;

c) má-li nájemce dva nebo více bytů, kromě případů, že na něm nelze spravedlivě požadovat, aby užíval pouze jeden byt;

d) neužívá-li nájemce byt bez vážných důvodů nebo ho bez vážných důvodů užívá jen občas;

e) jde-li o byt zvláštního určení či o byt v domě zvláštního určení a nájemce není zdravotně postižená osoba.

Zdroj: Občanský zákoník, hlava sedmá: Nájemní smlouva

Další články

čtenářů si právě čte tento článek


Hlava-ruce-srdce

Překrásná kamera jako všetečné oko v mystické povídačce z dob před první republikou.

Akční letáky