Ten provedl řadu experimentů na lidech, kteří uzdravují modlitbou – stovky nemocných najednou a dokonce na dálku.

Paní Janě před pěti lety našli zhoubný nádor v levém prsu. Ozařování ani chemoterapie nezabraly.

Nešťastná žena se však nehodlala se svým osudem smířit a stále více se uchylovala ke své víře v Boha.

Prosila příbuzné i nejširší okolí, ať se za ni modlí. Prosby nakonec na „vyšší místa“ vysílaly i jeptišky v jednom klášteře.

„Když už mi bylo špatně, že horší to ani být nemohlo, poprosila jsem je, ať jsou tak laskaví a myslí na mě každý den ráno a večer v osm hodin, kdy jsem měla nejhorší stavy,“ vzpomíná paní Jana.

A stal se zázrak – po pár dnech jí bylo lépe a přesně po třech měsících lékaři konstatovali, že se stalo nemožné: nádor zmizel…

Věřící, spojte se!

Rozhodně se nejedná o ojedinělý případ. Tisíce lidí po celém světě tvrdí, že právě modlitba, kterou ve stejnou chvíli za danou osobu pronášelo (ať už v duchu, či nahlas) velké množství lidí, dokázala nevysvětlitelné.