Pozor na alkohol

Samozřejmě že nějaký ten alkohol k Vánocům patří – a k firemnímu večírku jakbysmet. Ale dejte pozor, alkohol vás může také pořádně zradit – ruší totiž zábrany a uvolňuje až příliš. Je proto dobré znát svoje hranice. Jinak hrozí, že v alkoholovém opojení urazíte šéfa, anebo se ráno probudíte vedle kolegy…

Tip Kafe.cz

Jeďte na večírek autem, dáte si nealko a budete mít vše pod kontrolou!

Nemějte prázdný žaludek

Pokud si nějakou tu skleničku přece jen dáte, nikdy byste neměla mít prázdný žaludek. Jdete-li na večírek bez jídla, najezte se předem. Máte-li možnost, uzobávejte v průběhu večera. Ni-kdy nezapomeňte pít dostatečné množství vody a pokud možno, alkohol nekombinujte.

Tip Kafe.cz

Některé firmy pořádají večírky v baru či na diskotéce. Je-li to váš případ a víte, že se zde ne-najíte, mějte v kabelce s sebou alespoň pár mysli tyčinek. Není nic horšího než pít nalačno.

Nezůstávejte poslední

Zavírat vánoční večírek nemusí být vždy nejlepší, zvlášť, jste-li žena a zůstáváte v pánské společnosti. Určete si předem čas, kdy odejdete a pokuste se jej dodržet. Třeba tak, že si na danou hodinu domluvíte odvoz, anebo objednáte taxíka.

Nehádejte se

I když se budete na večírku držet zkrátka, u vašich kolegů to může být naopak, a tak hrozí, že si s vámi po pár skleničkách začnou něco vyříkávat, anebo mluvit o věcech, s nimiž zásadně nesouhlasíte. Ať vás to bude sebevíc nutit, nehádejte se, nesnažte se vyvolat konflikt. V klidu odpovězte a běžte od dotyčného rychle co nejdále, třeba si zatancovat. Bude-li situace vyhro-cená, raději z večírku odejděte.

Tip Kafe.cz

Zde platí dvojnásob heslo: „Moudřejší ustoupí“.

Dejte si pozor na jazyk

Pamatujte si jedno – i když jste na vánočním večírku a nepracujete, jste pořád v práci. Pod dohledem šéfa nebo dokonce šéfů… I když jde o neformální setkání, dávejte si pozor, co říká-te. Vaši nadřízení se většinou budou držet a neopijí se, kdežto u vás to může dopadnout jinak. Není nic horšího, než když v alkoholovém opojení řeknete něco, čeho byste mohla druhý den litovat. A zpátky to půjde vzít jen těžko.

Tip Kafe.cz

Vánoční večírek je jistě příležitostí, jak si s šéfem promluvit o tom, co vás dlouho trápí. Máte-li to v úmyslu, udělejte to za včas a pokud možno za střízliva…

Pozor na flirt před kolegy

Vánoční večírek je jistě příležitostí k flirtování. Pokud se skutečně nebudete moct ubránit a nějaký kolega vám bude po pěti Mojitech připadat spíše než jako Jan Novák jako Bruce Willis kombinovaný s Bradem Pittem, zkuste alespoň neflirtovat před kolegy. Nenápadně se vytraťte – pochopitelně každý zvlášť a jděte si sednout do jiného podniku… Nikdy nevíte, co zmůže lidská závist.