Stovky obrazů, promítacích pláten, pohyblivých figur a živých zvířat i rostlin dohromady skládají „fantastický obraz božího díla“. „Oživili jsme bibli,“ lákají reklamy muzea.

„Spatříte u nás Adama a Evu v rajské zahradě, které právě pokouší had s jablkem ze stromu poznání. Užijte si zázraků stvořitele a na vlastní oči se přesvědčte, že přirozený výběr není totéž co evoluce!“

Proč osleply ryby?

Areál má sloužit především k potlačení evolucionismu a všech dalších teorií, jež nepovažují biblické vyprávění za bernou minci. Proto se zde také setkáte s důrazně prosazovanými „pravdivými tvrzeními“, která by v našem prostředí zněla poněkud exoticky. Třeba že vesmír je starý pouze necelých 7000 let a Noe na své arše zachraňoval mimo jiné i dinosaury.

Těm je zde ostatně věnováno hodně prostoru (kreacionisté vědí na co nalákat děti). Jako boží stvoření jsou tady představováni řvoucí Tyrannosaurus Rex, kostra Triceratopse i dinosauří vejce. „U nás objevíte pravdu o bakteriích rezistentních vůči antibiotikům i o slepých rybách žijících v jeskyních!“ vábí reklamy.

Obojí je ostatně předvedeno naživo: kvůli slepým rybám bylo v parku zvlášť vybudováno akvárium v podobě podzemní jeskyně. Průvodci vám tam vysvětlí, že ryby neztratily zrak vinou staletí života ve tmě jeskyně, nýbrž že šlo od počátku o Stvořitelův záměr. Totéž se týká vyhynutí dinosaurů a vlastně všeho, co je tu představováno.

Voňavé dřevo archy

Ve čtyřech kinosálech čekají na diváky filmy jako Poslední Adam, Šest dní stvoření či Dinosauři a draci. Samozřejmost jsou pohyblivá sedadla a vyvíječe mlhy, které přispívají k vylepšení biblické show.

Ve svátečním čase byly v muzeu také Městečko narození - jesličky s Ježíškem a kusem Betléma. (Dárky ale ani v Kentucky nenosí Ježíš, nýbrž Santa Claus).

V malé Stvořitelově zoo si návštěvníci můžou podrbat některé z jeho „okouzlujících mírumilovných výtvorů“ (lidé nejsou vystavováni) a projet se na velbloudovi. Pak čeká muzejní park s umělými vodopády, můstky a třemi piknikovými pavilony. Zvlášť jsou v něm vytvořeny „scenérie vhodné pro svatební a seniorské snímky“.

Největší atrakce muzea ovšem bude archa Noemova stavěná v měřítku 1 : 1. „Prohlédněte si obří lešení, nadechněte se vůně čerstvého dřeva archy!“ láká do biblického suchého doku už teď propagace muzea.

Až bude plavidlo hotovo, pobyt v jeho útrobách prý poskytne „vrcholné zážitky z poslechu divokého bubnování deště, řevu zvířat a obřích vln narážejících do stěn lodě“. Celá archa bude dokončena v roce 2014, už teď ale můžete sponzorovat její jednotlivé součástky: dřevěný kolíček za 100, laťku za 1 000 a trámek za 5 000 dolarů.

Stát dotuje Boha

Ještě nedokončené muzeum bylo otevřeno v roce 2007 a setkalo se s nečekaně velkým úspěchem. Dosud do něj zavítalo přes milion návštěvníků!

Propagaci nejspíš paradoxně přispěl i drobný skandálek. Z celkově plánovaného nákladu v přepočtu tři miliardy korun totiž čtvrtinu platí stát Kentucky, což se nelíbí jeho nekřesťanským či ateistickým obyvatelům. Za tyto peníze bude ještě vztyčena babylonská věž (snad se jejím stavitelům nepopletou jazyky) a replika vesnice z biblických časů.

Celý projekt je „for profit“ - tedy žádná charita či nadace, nýbrž docela (ne)obyčejný podnikatelský záměr. Po dokončení má vstupenka stát asi 60 dolarů, přičemž se očekává ročně 1,6 milionu návštěvníků. To dohromady vytvoří velice hezkou roční tržbu téměř 100 milionů dolarů!

Komentátor americké televize NBC k tomu dodal, že s archou Noemovou je neodmyslitelně spojena duha, na jejímž konci vždy čeká hrnec zlata. Tak aspoň praví staré anglické rčení…