Staňte se předplatitelem našich časopisů
mojepredplatne.cz

Dobrý anděl poprvé naděloval

Zdroj:

Dobrý anděl, systém finanční pomoci rodinám, kde dítě nebo rodič trpí onkologickým onemocněním a které se kvůli onemocnění dostaly do finančních potíží, začátkem prosince poprvé přerozdělil příspěvky od dárců. Každá z 27 potřebných rodin, které systém v současné době eviduje, obdržela částku 4.666,- Kč.

Systém občanské finanční pomoci Dobrý anděl úspěšně zahájil svou činnost v České republice v listopadu tohoto roku a navázal tak na pětileté působení Dobrého anděla na Slovensku.

Dárců postupně přibývá, za první měsíc se do systému zapojilo na 230 Dobrých andělů. V současné době se v České republice dostává pomoci 27 rodinám s výskytem onkologického onemocnění, které se dostaly do finanční tísně. Celkově byla přerozdělena částka 126.000,- korun.

Filantropický projekt Dobrý anděl se těší také podpoře významných osobností české vědy a medicíny. Jedním ze známých Dobrých andělů je například prof. MUDr. Jiří Vorlíček. CSc., dr.h.c., ředitel Masarykova onkologického ústavu a předseda České onkologické společnosti ČLS JEP:

„Onemocnění rakovinou znamená pro nemocného, ale i jeho blízké, problémy fyzické, psychické, sociální, existenciální a v neposlední řadě i ekonomické. V případě onemocnění dítěte je téměř nutné, aby jeden z rodičů přestal pracovat a dítěti se plně věnoval.

Pro tyto rodiny každá finanční pomoc znamená vysvobození z běžných velkých starostí a umožňuje jim plně se věnovat nemocnému dítěti.

Česká onkologická společnost ČLS JEP podporuje činnost nadačního fondu Dobrý anděl v České republice, který transparentním způsobem pomáhá rodinám s dětmi, které onkologické onemocnění dostalo do finanční tísně.“

Jedinečnost Dobrého anděla spočívá v transparentnosti

Systém pomoci je nastaven tak, že veškeré peníze dárců jsou rodinám nemocných rozděleny do posledního haléře. Umožňuje to fakt, že provoz nadace je hrazený z prostředků jejích zakladatelů.

Dárci vidí, komu pomáhají – díky andělskému číslu a heslu je možné vidět na webových stránkách konkrétní profil a příběh rodiny, které pomáháte.

Dobrý anděl pomáhá těm, kteří to potřebují – do systému mohou být zařazeny jen rodiny ve finanční tísni, a to jedině na základě doporučení onkologů.

Onkologové navíc každých 6 měsíců opětovně potvrzují, že se pacient s onkologickým onemocněním nadále léčí. Pomoc je pravidelná – veškeré peníze od dárců, Dobrých andělů, které na účet nadačního fondu přišly daný kalendářní měsíc, se rozdělují mezi rodiny nemocných vždy první pracovní den dalšího měsíce.

Tři pilíře – dárci, lékaři a potřebné rodiny

Peníze pro rodiny pocházejí z převážné většiny od soukromých dárců – fyzických osob. Dárci přispívají obvykle trvalým platebním příkazem, minimální výše příspěvku činí 50 korun.

Dárci mají jistotu, že jimi zaslané peníze již prvního dne příštího měsíce kompletně odejdou rodinám ve finanční tísni.

Onkologové znají dobře nejen zdravotní stav rodin, ale často i jejich finanční a osobní situaci. Pro zařazení do systému je tedy nezbytné, aby lékaři doporučili a potvrdili, že se dítě nebo rodič skutečně léčí s onkologickým onemocněním.

Podmínkou zařazení do systému je, aby čisté příjmy rodiny se všemi přídavky nepřesáhly 25 000 korun měsíčně.

Dobrý anděl

  • Dobrý anděl, nadační fond, Švédská 1010, 150 00, Praha 5
  • e-mail: info@dobryandel.cz
  • příjem žádostí o finanční pomoc na emailu: dobryanděl@dobryandel.cz
  • IČO: 24161501, Spis. Značka N 861 vedená u Městského soudu v Praze
  • Bankovní spojení: Raiffeisen Bank Praha, číslo účtu: 8001008/5500
  • www.dobryandel.cz

Další články

čtenářů si právě čte tento článek


Akční letáky