Číst se dá z obou rukou, ovšem každá ruka má svůj specifický význam. Je důležité určit, která ruka je aktivní (hlavní) a která pasivní (vedlejší). Obecně platí pravidlo, že pravák má aktivní pravou ruku, levák naopak. Ale nemusí to platit stoprocentně, takže pokud se chcete opravdu přesvědčit, zkuste malý test. Sepněte ruce a podívejte se, který palec zůstal nahoře. Ruka s palcem nahoře bude aktivní, pro kontrolu můžete ještě zkusit sepnout ruce tak, aby byl nahoře palec druhé ruky, a zřejmě vám tato poloha nebude tak pohodlná. Takže ta ruka, jejíž palec zůstane při sepnutí nahoře a tato poloha se vám jeví přirozená, je aktivní. Aktivní ruka ukazuje, co jsme se během života naučili, zatímco pasivní ruka vyjadřuje potenciál, s kterým jsme se narodili. Pokud je mezi dlaněmi výrazný rozdíl, může to znamenat, že dotyčný udělá nebo udělal zásadní rozhodnutí, kterými změnil svůj osud, a pracuje na rozvoji své osobnosti navzdory zděděným předpokladům.

Při hádání z ruky jsou samozřejmě nejdůležitější rýhy neboli čáry na dlani, z kterých byste měli vyčíst především osobnost člověka. Ty základní má každý člověk a jsou označovány jako čára života, ta vyjadřuje vitalitu nositele, čára hlavy, ta vyjadřuje jeho intelektuální schopnost, a srdce, která vyjadřuje jeho povahu a emotivnost. Hodnocení se provádí podle délky, hloubky, zakřivení a umístění linií i podle přítomnosti dalších, vedlejších čar. Obecně platí, že pokud nelze linky dobře rozeznat, pomáhá dát dlaň na dobré světlo a trochu ji pokrčit, aby linie vystoupily.

Čára srdce

Tato rýha představuje lásku a přitažlivost a značí emocionální stabilitu a romantické perspektivy. Její přerušení, překřížení nebo zauzlování značí období smutku. Pokud její linie začíná pod ukazováčkem a je přímá, je její nositel ohleduplný k citům ostatních. Je-li čára krátká a začíná spíš u prostředníčku, značí svobodomyslného nositele, který si na romantiku příliš nepotrpí. Krátké a zakřivené linie značí osobnost, která kolem sebe upřednostňuje spíše malou skupinu přátel. Zakřivená a dlouhá linie naopak značí extrovertní bytost. Ohýbá-li se čára směrem k ukazováčku, znamená to, že je její nositel dobrosrdečný, milující, ale i rozumný.

Čára hlavy

Tato čára začíná na hraně ruky pod ukazováčkem a běží rovně přes dlaň na její druhý okraj. Značí, jaký typem inteligence, stylem učení a komunikace daná osoba disponuje. Mezera mezi začátkem čáry hlavy a čárou života naznačuje, zda dotyčný rád riskuje, nebo se riziku spíš vyhýbá. Pokud jsou tyto linie spojené, je nositel spíš opatrný, čím větší je mezi nimi mezera, tím je jejich nositel ochotnější riskovat. Zakřivená čára hlavy znamená kreativitu a spontánnost, zatímco rovná spíš praktickou osobnost.

Čára života

Tato čára značí vitalitu, fyzickou sílu a odolnost, radost ze života, nikoliv samotnou délku života, jak se často lidé mylně domnívají. Dlouhá čára nemusí vypovídat o tom, jak dlouho bude dotyčný naživu, ale spíš že je to někdo, kdo zůstává i v těžkých časech silný, odpovědný a spolehlivý. Pokud čára života končí již ve středu dlaně, znamená to snadnou manipulovatelnost dotyčného. Slabá čára značí méně energie a vitality, hluboká čára prozrazuje naopak vitálnějšího jedince. Přerušovaná čára života pak značí výrazné změny v životním stylu, ať kvůli životním výzvám, či ztrátám.

Čára osudu

Základní trojici doplňuje ještě čára osudu, kterou ovšem nemá každý zřetelnou. Vede od spodní části dlaně do jejího středu, směrem k prostředníčku. Tato čára by měla symbolizovat, do jaké míry život jejího nositele ovlivňují vnější okolnosti, které nemá pod kontrolou. Čím hlubší je čára osudu, tím víc je život dotyčného osudem řízen, přerušovaná linie nebo měnící směr znamená životní změny.