Staňte se předplatitelem našich časopisů
mojepredplatne.cz

Co je to koučink? Ptali jsme se odborníků

Zdroj:

Kdo nemá kouče, není in! Koučování je prý nezbytnost pro každého, kdo se chce vyhoupnout pořádně nad průměr.

Oč vlastně jde? Nikdo to pořádně neví, přesná definiceneexistuje. Na obsah a význam koučování jsme se zeptali jak předního zástupce této nové profese u nás Marka Dzirasy, tak renomovaného psychologa Petra Šmolky.

Jak se dá poznat, kdo z nich je dobrý? Čím by měl disponovat?

Rozhodně životní zralostí a zkušeností! Měl by být schopen „think out of the box,“ tedy „přemýšlet mimo svou krabičku“ neboli mimo vlastní úhel pohledu. A také mít vysokou míru emocionální snášenlivosti – nesmí ho hned tak něco rozhodit.

Je nutná i znalost povahových profilů,modelůlidskéhochovánía společenských programů. Hlavně ale musí umět klást správné otázky! Kouč totiž předává své zkušenosti minimálně, zato klientovi pomáhá najít jeho vlastní řešení, vlastní cestu. A dělá to tím, že mu nabízí návodné otázky, které ho nasměrují k tomu, aby si „na to“ přišel sám. Když to totiž dokáže, má to pro něho nesrovnatelně vyšší hodnotu, než kdyby mu totéž někdo poradil.

Souvisí výsledek s intelektem?

Základní podmínka je, že klient se chce posunout dál – v osobním životě, práci či duchovním vývoji. Návod na úspěch a štěstí, seberealizaci, dobré vztahy, vydělávání peněz, atd. není až tak složitý. Na to, aby se jedinec naučil rozumět hlavním principům a zákonům, které řídí běh věcí, života a světa natolik, aby mohl být spokojený, nepotřebuje vysoký intelekt. Dobře to zvládají i lidé jednodušší.

Kdo kouče potřebuje a kdo ne? Nebo by ho měl mít každý?

Je vhodný pro každého, kdo si uvědomuje, že by ho potřeboval, protože chce něco zlepšit, objevit, změnit, dokázat. Zároveň ovšem plně respektuji, že někteří jsou spokojení s tím, jak si v životě stojí, a nepotřebují se posunovat dál. Pokud to tak mají, je to v pořádku. Ale většina z nás je stále plná tužeb, cílů a snů.

Jak kouč pracuje?

Začíná zmapováním problému a stanovením cíle. Pomáhá konkrétní životní lekce rozkódovat – přečíst jejich význam, poučit se z nich a uvědomit si, že jsou tady proto, abychom rostli. Co se díky dobrým podnětům od kouče sami rychleji naučíme, nám pak poslouží nejen k řešení konkrétní situace, ale můžeme to aplikovat na více oblastí.

Například: stejné know how, které nám pomůže lépe vychovávat děti, můžeme použít na podřízené na pracovišti či díky němu udržovat dobré vztahy se sousedy. Kouč nás svými otázkami donutí dobrovolně opustit komfortní zónu, kde jsme dosud zahnívali, a nedařilo se nám proto potíže řešit. Pod jeho vedením najednou vše vidíme jinak a jsme schopni pokroku.

Co je tedy koučování především?

Jde o zvyšování míry sebeuvědomování, což je hlavní cesta osobního růstu. Přece nebudeme vědomě dělat nic tak špatně, aby nás to poškozovalo. Všechno sebedestruktivní nebo plonkové, co nevede k výsledku, děláme zpravidla proto, že si toho nejsme vědomi: nevidíme následky nebo jim nerozumíme.

Zvyšováním míry sebeuvědomění automaticky dosáhneme žádoucí změny chování. Důležitý cíl koučinku je odstranit překážky – bloky, které nám v něčem brání. Třeba vyššímu výkonu nebo „jen“ radostnému prožívání něčeho.

A co sebekoučování?

Vlastní vedení na cestě osobního růstu je možné, pokud máme kvalitní podněty zvenčí. Lidé jsou schopni zvládnout hodně věcí s pomocí knih, audionahrávek, videí, zkrátka dobrých školicích materiálů.

Je vůbec možné někoho naučit, aby byl úspěšný? A co je podstatnější: aby byl úspěšný, nebo šťastný?

Dokázat rozlišit „šťastný“ a „úspěšný“ je důležité, protože to rozhodně není totéž. Úspěch znamená, že jsem schopen dosahovat toho, co chci. Když budu žena v domácnosti s cílem vytvořit z domova láskyplnou klícku, jsem úspěšná v okamžiku, jakmile se mi to podaří. Zatímco štěstí je složitější. Je to mj. absence pocitu frustrace, naplnění, celistvost, dovršení, úplnost…

Cíl koučinku spočívá nejen ve zvyšování uvědomění, ale také v zodpovědnosti za vlastní život. Vždyť ten, kdo setrvává v roli oběti (za to, že se mu nedaří, může vláda, manželka, šéf, neúroda atd.), ani nemůže být úspěšný, jelikož se vždycky najde něco nebo někdo, kdo mu vše kazí. Až když vědomě přijme roli tvůrce vlastního života, začne stoupat vzhůru, protože najednou přemýšlí jinak, a podle toho začne i konat.

Další články

čtenářů si právě čte tento článek


Akční letáky