Staňte se předplatitelem našich časopisů
mojepredplatne.cz

Bouračka v cizině: Tipy, co dělat

Zdroj:

Každý rok se stovky Čechů stanou účastníky dopravní nehody v cizině. I zdánlivě banální karambol může za hranicemi způsobit velké komplikace.

Je proto dobré se před každou cestou připravit také na možnost, že se nám může něco takového přihodit.

Vždy je lepší neponechat nic náhodě a vybavit se na cestu nejen povinnými doklady, ale rovněž užitečnými informacemi.

Základ je zelená karta – díky ní nebudete muset platit škody, které případně způsobíte. Odborníci radí uzavřít ještě krátkodobé havarijní pojištění, zmírní se tak finanční dopad za škody na vašem vozidle.

Nabídka pojišťoven se pochopitelně liší, proto není od věci předem si zjistit a porovnat především přesný rozsah pojištění, jeho územní platnost a asistenční služby.

Některé pojišťovny totiž například práci mechanika na místě nehradí nebo ji kryjí jen do určité výše. Vždy s sebou vozte formulář Evropský záznam o dopravní nehodě.

Povinnosti účastníků nehody

Důležité je urychleně zabezpečit místo neštěstí (blikající světla, trojúhelník, obléknout si reflexní vestu), aby se zabránilo řetězové havárii.

Zjistěte zdravotní stav účastníků havárie, a potřebuje-li některý z nich ošetření, zavolejte záchrannou službu. Vždy volejte policii nebo dálniční policii.

Je ale třeba vzít v úvahu, že v některých státech vyšetřuje pouze ty nehody, při kterých došlo ke zranění, úmrtí nebo rozsáhlým materiálním škodám. O radu se můžete obrátit na asistenční službu, její číslo najdete na zelené kartě.

Vozidla nikdy nepřemisťujte, dokud policie nedorazí. Výjimku tvoří jedině situace, kdy by auta mohla ohrozit životy lidí. Pak je ovšem nutné vyznačit jejich původní rozmístění.

Záznamy o nehodě

Formulář Evropský záznam o dopravní nehodě je obsahově stejný v celé Evropské unii a je nutné ho při havárii vyplnit. Pak ho musejí podepsat všichni její účastníci.

Dbejte na to, aby byly vyplněny všechny body týkající se havárie. Pozor, do formuláře nesmíte později nic dopisovat, kopie se musí shodovat s originálem!

Nakreslete si podrobný plánek události a pořiďte co nejpodrobnější fotodokumentaci z místa, kde k ní došlo. Postačí fotky z mobilu.

Cenné údaje

Viník dopravní nehody je povinen poškozenému sdělit:

  • své jméno, příjmení a bydliště

  • pokud se jedná například o firemnívůz, jméno a sídlo vlastníka vozidla

  • obchodní jméno a sídlo pojistitele a číslo pojistné smlouvy

  • registrační značku vozidla, kterým byla nehoda způsobena

  • číslo zelené karty, kompletní údaje z rubriky č. 4

Další články

čtenářů si právě čte tento článek


Akční letáky