A hlavně – co je to za lichokopytníka, když má na předních nohách čtyři prsty?!

Původní české jméno tapír indický bylo dost nešťastné – tento kopytník se vyskytuje jen v tzv. Zadní Indii, přesněji řečeno v Malajsii, Thajsku, Barmě a především na Sumatře. V Indii nikdy nežil.

Maskovaný v pralese

Dnes užívaný termín tapír čabrakový vyvolává dojem slavnostní pestrosti, ale tento živočich si vystačí jen se dvěma barvami srsti – černou a bílou.