Rubrika: Zábava

Jak se krade po česku

Přivlastňování si cizích věcí je - a možná i bude - něco jako náš národní sport. Namítnete, že se krade všude na světě? Jistě, ale ledasco naznačuje,…

Květy 10/2012

Rozhovor s Tomášem Klusem Jak se u nás krade České obědy Vychází 8. 3. 2012

Jsem v důchodu. No a co?

Jednou to přijít muselo. Poplácání po zádech, potřesení rukou, poděkování, dárek na rozloučenou. Pak už jen sbalit zbylé věci ze stolu a poslední den…