Staňte se předplatitelem našich časopisů
mojepredplatne.cz

Social freezing – běžný způsob plánování rodičovství

Zdroj: zenska-neplodnost.cz

Ženy dnes žijí ve složité době, kdy se snaží skloubit studium a profesní uplatnění s přirozeným přáním otěhotnět a založit rodinu. Než se nadějí, mohou se ocitnout v pokročilém reprodukčním věku, kdy už šance na početí a donošení zdravého vlastního potomka významně klesají. Moderní a ve vyspělých zemích už relativně běžný způsob, jak plánovat reprodukci, představuje social freezing, preventivní zamrazení vlastních vajíček pro budoucí použití.

Na téma social freezing jsme položili několik otázek vedoucí lékařce PRONATAL MEDICAL GROUP - MUDr. Nicole Mardešićové. Více k tématu social freezing najdete také na webových stránkách https://www.zenska-neplodnost.cz.

Co je to social freezing a jsou ženy v České republice o této metodě informované?

Social freezing je preventivní zamrazení vlastních vajíček pro budoucí použití. Ženy v dnešní době touží vystudovat, následně nějakou dobu získávají pracovní zkušenosti a budují si určitou profesní pozici. Současně hledají perspektivního partnera, se kterým by chtěly založit rodinu. Může se tak lehce stát, že než se nadějí, je jim třeba už 36 let, kdy kvalita vajíček ženy a její plodnost začínají již významně klesat. Bylo by ale krajně nevhodné považovat social freezing za metodu vhodnou pouze pro ženy, které nerespektují své reprodukční stárnutí a tzv. „dělají kariéru.“ Důvodů pro odkládání mateřství může být celá řada. Social freezing využívají například ženy, které čeká náročná gynekologická operace, při které hrozí poškození vaječníků nebo ženy, kterým musí být ze zdravotních důvodů vaječníky odstraněny. Ženám podstupujícím social freezing pro onkologickou diagnózu jako preventivní zamražení oocytů před jejich poškozením chemoterapií nebo radioterapií, hradí náklady na social freezing zdravotní pojišťovny.

Stran odpovědi na otázku informovanosti veřejnosti o možnosti zamražení vajíček, myslím si, že není stále dostatečná. Zejména ve skupině žen, které jsou v optimálním věku pro zamražení vajíček, tedy mezi 25 až 30 lety, je povědomí o této metodě velmi malé. Často je to věk, kdy ženy bohužel o těhotenství ještě moc nepřemýšlejí.

Do kdy nejpozději je možné zmražená vajíčka použít?

Žena je nejplodnější mezi 20. a 30. rokem života, po 35. roce kvalita vajíček a plodnost žen významně klesá. Aby žena i ve vyšším věku mohla mít vlastní dítě, doporučujeme vajíčka zamrazit ideálně do 30. roku věku ženy. Mrazit oocyty lze samozřejmě i v mnohem pozdějším věku ženy, musíme pak ale jistě počítat s jejich horší kvalitou. Žena se samozřejmě vždy může snažit otěhotnět přirozeně a zmražená vajíčka nemusí nikdy použít. Nejpozdější termín pro přenos embrya do dělohy je dán českou legislativou a je to den před 49. narozeninami ženy. Otěhotnět co nejdříve je ale samozřejmě v zájmu zdravého průběhu těhotenství s nízkým rizikem komplikací.

Zdroj: zenska-neplodnost.cz

Jak social frezing probíhá?

Po rozšířených vyšetřeních /gynekologické, hormonální/ ženě doporučíme vhodnou hormonální stimulaci, díky které během jediného cyklu dozraje větší počet vajíček. Po cca týdnu hormonální stimulace pomocí ultrazvukového vyšetření určíme termín odběru vajíček. Ten provádíme obvykle v krátké celkové anestezii. Získanou folikulární tekutinu s vajíčky předáme ihned po odběru do laboratoře. Embryolog tekutinu prohlédne a izoluje všechna vajíčka, která následně posoudí /úroveň zralosti vajíček, jejich velikost, zabarvení cytoplazmy a podobně/. Oocyty nevhodné pro mražení jsou vyřazeny, ostatní jsou zamraženy metodou tzv. vitrifikace, což je nejmodernější a nejšetrnější metoda velmi rychlého zmrazení.

Jaký počet zmražených vajíček je potřebný?

Vše záleží na věku ženy. Ideální počet zamražených vajíček je 10 až 15, ale ne u všech pacientek je možné tohoto počtu dosáhnout v rámci jedné stimulace. Pokud přijde mladá žena ve věku kolem 25 let, tak předpokládáme, že vajíčka budou mít velmi dobrou kvalitu a pokud má pacientka normální hormonální profil a dostatečnou ovariální rezervu, podaří se nám při jedné stimulaci získat až 15 vajíček. Pokud je ženě ale třeba 39 let, tak jen čistě v důsledku vyššího věku bude kvalita jejích vajíček nižší a zároveň bude mít i nižší ovariální rezervu. Tato žena tedy bude potřebovat vajíček víc, protože ne všechna budou geneticky zdravá a ne všechna bude možné po rozmrazení oplodnit. 

Ovlivňuje proces zmražení při social freezing kvalitu vajíček?

Proces vitrifikace kvalitu vajíček jako takovou neovlivní. Problém je ale v tom, že vajíčka jsou, na rozdíl od spermií nebo embryí, velmi citlivá na proces vitrifikace a následného rozmrazení. Je tedy možné, že po rozmrazu zjistíme, že některá vajíčka proces nepřežila a nebude možné je oplodnit.

Na druhou stranu se domníváme, že vajíčka, která nepřežijí proces rozmrazení, by možná ani neměla potřebnou kvalitu pro zdárné oplození již od prvopočátku.

Ještě před dekádou, dvěma, nebylo možné vajíčka efektivně mrazit. Co se od té doby změnilo, že to dnes už možné je?

Na embrya a spermie se využíval proces tzv. pomalého mražení, který u citlivějších vajíček nevedl k dobrým výsledkům. Díky moderní metodě vitrifikace je dnes už možné vajíčka úspěšně mrazit. Máme také mnohem kvalitnější vitrifikační média a erudované embryology, kteří postupují podle standardizovaných procesů. To vše přispívá k výrazně vyšší úspěšnosti moderních metod. Nejdůležitějším faktorem úspěšnosti ale zůstává věk ženy – zkrátka těhotenství je dobré příliš dlouho neodkládat.

Více informací: https://www.zenska-neplodnost.cz

Vybrali jsme pro vás

Další články

čtenářů si právě čte tento článek


Akční letáky