Když máš ve vodě chemii, jak to, že tam máš řasu, řeknete si. Podobně se ptám, když se dívám na stěny plastové lahve s destilkou na žehlení, kterou má žena na parapetu. Jak to, že tam je a z čeho žije? Řasy a sinice jsou odolný a přizpůsobivý prastarý organizmus, který v podobě spor a akinet dokáže léta přežívat v neaktivní formě a přepravuje se všemi dostupnými dopravními prostředky. Vodou, vzduchem, s hmyzem, ptáky, co já vím ještě čím. A ve vodě za vhodných podmínek ožijí. V mém případě se jim to podařilo, když během dovolené vypadl jistič a voda zůstala bez oběhu a algicidních látek. Chtěl bych zdůraznit tři důležité poznámky k celému procesu uvádění bazénu do původního stavu jsou:

  • Řasu musíte dostat pryč! Nejdříve klidně ještě živou, abyste ušetřili na chemii i na vodě. Vysajte dno a stěny přes filtr a odstraňte kartáčem ložiska řas ve vodních cestách. Odtokové kanálky, zásobní nádrž, sítko v čerpadle. Filtr propláchněte. Voda bude zelená jak brčál.
  • Nebojte se použít více druhů přípravků! Planktonních řas je nepřeberně druhů a buď jsou přirozeně odolné, nebo po čase mohou být nové generace odolné na chlor, měď nebo jiné látky, které dávkujete pravidelně. Pokud nezabere bezchlorový Guanicid, na nějž jste jeli doposud, přechlorujte Chloršokem Akce a dávkujte algicidní přípravek Na řasy.
  • Filtrujte celou noc nebo i dva tři dny! Dávkujte do vody Vločku super, klidně 30ml/m3 ať voda zmléční, filtrujte nepřetržitě a druhý den opět vysajte dno a pak naposledy další den vysajte ten zbyteček řas na dně přímo do odpadu. Filtraci přepněte do automatického provozu „sem tam“, až bude voda jako křišťál.

Pro klidnější průběh dalších letních dnů si vyšetřete čas a pravidelně monitorujte stav bazénu. Kromě základní dezinfekce (bezchlorový Guanicid, Komplexon, Kompleton mini) průběžně občas dávkujte algicidní přípravek Na řasy a flokulant – Vločka super, Vločka klasik nebo Jiskru. Tyto kromě zahuštění pískové filtrace a čiření vody na sebe vážou ve vodě rozpuštěné sloučeniny fosforu a snižují tak řasám dostupnost jednoho ze základních stavebních prvků těla řas. Pokud bazénová voda žádné rozpuštěné sloučeniny fosforu nebude obsahovat, stane se tento prvek limitním a řasám bude chybět k namnožení se. Pokud máte vodu studniční, změřte si obsah dusičnanů, protože ty jsou další látkou, kterou řasy využijí. Ke snížení jejich obsahu jsme letos zařadili do nabídky sorbent Na dusičnany.

Pravidelně proplachujte pískovou filtraci, vždy po větší zátěži a průběžně vysávejte dno. Pokud ve vodě pár dnů nejste, řasa se začne při vhodných podmínkách množit vždy v rozích, kde voda nejméně proudí. Automatický nebo poloautomatický vysavač nedá řase klid a víří vodu i s algicidními látkami v celém objemu, nejen u dna. Čistěte sítko čerpadla, vybírejte hmyz a jiný spad ze zásobní nádrže a rovněž občas vysajte její dno. Nezapomeňte, že všechny tyto organické látky se ve vodě rozkládají a uvolňují do vody výše uvedené živiny, či zvyšují spotřebu bazénové chemie.

A nezapomeňte se koupat!

Pěkné chvíle u vody přeje
Pavel Míča - VODNÁŘ