Duševní zdraví se stále častěji propojuje s pracovním trhem a stresem v práci, kterému je vystavena polovina zaměstnanců v Evropě.

Vlivů, které mohou psychické zdraví v práci negativně ovlivnit, je celá řada. „Nejčastěji je to právě dlouhodobý stres, nadměrné množství úkolů, obava o pracovní a finanční stabilitu nebo například rozepře či obecně nepříjemná atmosféra na pracovišti,“ uvádí Jana Šromová, HR manažerka personální společnosti Hays.

Pokud jsme pod tlakem těchto okolností dlouhodobě, riziko dopadu na naše duševní zdraví rychle stoupá. Jak tedy poznat, že něco není v pořádku? Změny nálad, nižší pracovní nasazení a naše výkonnost společně s únavou a pocitem přepracování už jsou pak signálem, že se něco děje a je potřeba zasáhnout. Pověstný míč je ovšem na obou stranách hřiště – k těmto změnám musejí být vnímaví jak zaměstnanci, tak i zaměstnavatelé. Ignorovat se je určitě nevyplácí, pokud zůstávají tyto problémy neřešené, mohou vyústit v konkrétní duševní poruchu. K těm nejčastějším, které se na pracovišti objevují, pak patří například deprese, úzkosti, syndrom vyhoření nebo zneužívání návykových látek.

Jana Šromová ze společnosti HAYS níže přináší několik tipů, jak omezit stres na pracovišti a v ideálním případě mu také předejít.

 1. Dopřejte si pravidelné přestávky. Vstaňte od pracovního stolu na pár minut každou hodinu či hodinu a půl. Projděte se, udělejte několik protahovacích cviků, popovídejte si s kolegou, připravte si kávu nebo čaj, nadechněte se čerstvého vzduchu.
 2. Stanovujte si priority. Vytvořte si seznam aktivit v pořadí podle důležitosti, ty nejdůležitější zařaďte na začátek. Nedávejte si ale všechny povinnosti do kalendáře jednu za druhou, vytvořte si během dne několik „oken“, která v případě nutnosti můžete využít na různé urgentní záležitosti, které se během dne mohou objevit.
 3. Plánujte. Používejte plánovač nebo online kalendář a naučte se jej maximálně využívat. Budete tak mít dobrý přehled o všem, co potřebujete udělat a lépe se tak budete moci vyhnout tomu, že si toho naplánujete příliš mnoho.
 4. Komunikujte s ostatními kolegy. Buďte k sobě s kolegy vzájemně upřímní ohledně vašeho pracovního vytížení nebo překážek, kterým v práci právě teď čelíte a hledejte společně řešení.
 5. Dopřejte si aktivní odpočinek. Cvičíte, chodíte na procházky, věnujete se aktivně nějakému sportu nebo třeba i meditaci? Dobře děláte. Pokud ne, mírná fyzická aktivita společně s vyváženou a pestrou stravou je duševní kondici velmi prospěšná.
 6. Základem je adekvátní rovnováha mezi prací a soukromím. Respektujte čas, který máte sami pro sebe. Nevynechávejte přestávky na oběd, nepracujte dlouho a pravidelně přesčas. Opatrně, pokud pracujete z domova – lidé často mají při práci z domova problém skončit včas.
 7. Hledejte podporu. Je důležité mít v práci adekvátní podporu a zastání. Pokud máte problém, neodkládejte jeho řešení a promluvte si s nadřízeným nebo jinou osobou, které důvěřujete. Podporu jistě najdete i v rodině nebo v okruhu blízkých přátel – ujistěte se, že na ně kvůli práci nezapomínáte.

Péče o duševní zdraví je ovšem nyní stále častější prioritou ve společnostech samotných. I firmy toho mohou udělat mnoho pro to, aby byli jejich lidé v práci spokojenější, jak uvádí Jana Šromová z Hays.

 1. Pozitivní pracovní prostředí. Kultura firmy, která je založená na důvěře, otevřené komunikaci, vzájemném respektu a spolupráci je naprostým základem. To je to, co lidé chtějí.
 2. Asistenční programy pro zaměstnance. Existuje řada asistenčních programů, které jsou dostupné obvykle online, někdy také i formou osobních konzultací. Tyto programy nabízejí odborná doporučení, konzultace a podporu zaměstnancům v různých životních situacích, které mohou nastat.
 3. Hovořte o duševním zdraví v práci. Dejte svým lidem vědět, že vám na jejich zdraví i kondici záleží. Nabídněte jim webináře nebo přednášky, kde se tomuto tématu budete věnovat.
 4. Podporujte work-life balance vašich zaměstnanců. Respektujte a podporujte přestávky na oběd a regeneraci, čerpání dovolené, omezte zasílání emailů po pracovní době, nabídněte flexibilitu pracovní doby, pokud je to možné. A sami buďte příkladem!
 5. Podporujte fyzickou aktivitu vašich lidí. Organizujte společné akce a aktivity, pokud to možnosti vaší společnosti dovolí, můžete nabídnout například také masáže nebo lekce jógy v kanceláři.
 6. Zajistěte školení vašim manažerům. Vedoucí pracovníci by měli být vyškoleni, aby dokázali rozpoznat a včas reagovat na známky, které by mohly indikovat zvýšené riziko problémů s duševním zdravím. Vhodnou reakcí by měl být upřímný rozhovor a snaha nabídnout potřebnou pomoc a podporu.
 7. Zaveďte dny duševního zdraví. Ideální je například placený den volna navíc, který zaměstnanec věnuje péči o sebe, například formou nějaké wellness aktivity. Skvěle se na to hodí například den volna v týdnu, kdy zaměstnanec slaví narozeniny.