Testy

Test: Tančíte rádi?

Naše lidové tance navazují na tradice tanců pohanských. Vznikly a udržovaly se zejména díky venkovskému obyvatelstvu, v 18. století začaly pronikat…

Test: Český folklor

Navzdory mnohaleté „společenské nepohodě“ se dodnes udržely některé obchůzkové obřady související s lidovými obyčeji.
Test

Test: Vánoce z historického pohledu

Archeologové, historikové, ale i další vědci z jiných oborů neustále objevují nové poznatky o naší minulosti, a tedy i o Vánocích a narození Ježíše.…

Test: Vyražte na adventní trhy

Evropská předvánoční atmosféra je už nerozlučně spojená s adventními trhy. Asi jste už na nějakém byli, možná o nich i leccos víte.

Test: Botanická nej

První poznatky o rostlinách začali lidé shromažďovat zároveň s rozvojem starověkého lékařského učení, například Hippokratova a Dioskoridova.