Staňte se předplatitelem našich časopisů
mojepredplatne.cz

Pravidla fotogalerií na Kafe.cz

Fotogalerie slouží k sdílení fotografií souvisejících se servery a dalšími elektronických médiích provozovatele. Návštěvníci mohou vkládat fotografie, jejichž jsou autorem nebo pokud k tomu mají souhlas autora. Autor fotografie dále souhlasí s jejím zveřejněním na zmíněných elektronických médiích. Každý, kdo vloží fotografii, souhlasí s tím, že tímto aktem neporušuje autorská práva jiné osoby, ochranné známky, smluvní právo ani žádná jiná práva duševního vlastnictví jakékoliv fyzické nebo právnické osoby, ani kohokoliv právo na soukromí nebo publicity a že fotografie neporušuje ani žádné jiné zákony.

Upozorňujeme, že jste oprávněn nahrát, upravovat, šířit popř. jinak použít fotografie, jen pokud Vám k tomu dala souhlas osoba, která je na fotografii zobrazena a pokud neporušujete autorská práva. Redakce ani provozovatel serveru nenese odpovědnost za porušení práv, ke kterému by došlo neoprávněným použitím fotografie. Redakce ani provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů ani za případné zneužití služeb uživateli či třetími osobami. Stejně tak redakce ani provozovatel nenese odpovědnost za škody nebo jiné újmy, které by uživateli nebo třetím osobám přímo či nepřímo vznikly v důsledku nebo v souvislosti s užíváním služeb serveru.


Vkládané fotografie nesmí přímo v obrazu obsahovat propagační informace, jak url adresu či vodoznak.

Vkládat fotografie mohou všichni návštěvníci stránek. Pokud se chce návštěvník zúčastnit některé z pořádaných soutěží o nejlepší fotku, je nutné, aby byl před vložením fotky přihlášen a měl vyplněné kontaktní údaje.

Fotografie musí mít minimální velikost 500 obrazových bodů a maximální datovou velikost 1,5 MB. Ideální rozměr fotografie je 1000 obrazových bodů (delší rozměr). Návštěvník vložením fotografie dává právo provozovateli užít fotografie na jím provozovaných elektronických či tištěných médiích, pro propagaci těchto médií, vložit do nich ochranný vodoznak zda je následně upravovat.
Provozovatel si vyhrazuje právo fotografii nezobrazit nebo dodatečně její zobrazení zrušit, pokud nevyhovuje požadavkům, její obsah se neshoduje s náplní serveru, na kterém se fotografie nacházejí, nebo pokud zjistí, že byly porušeny autorská či jiná práva.

Společnost Astrosat Media s.r.o., se sídlem Přátesltví 986, Praha 10, u přihlášených čtenářů jako správce a zároveň zpracovatel osobních údajů shromažďuje jméno, příjmení, e-mail a adresu autorů fotografií pouze za účelem předání výher z případných soutěží a marketingovému využití společnosti. Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům o něm zpracovávaných. Pokud zjistí subjekt údajů porušení povinností správcem, v daném případě i zpracovatelem, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě.

Změna pravidel vyhrazena. Zúčastnit soutěže se mohou všichni registrovaní návštěvníci stránek Kafe.cz a to každé soutěže jednou.

Výběr výherců není založen na náhodě, ceny se na Kafe.cz rozdělují následovně: výhercem se stává každý 250., 500., 750. atd (+ 250) soutěžící v pořadí (podle počtu výher), který správně zodpoví všechny otázky, případně pokud je výslovně uvedeno, že stačí méně, pak požadovaný počet otázek.

Společnost Astrosat Media s.r.o., se sídlem Přátelství 986, Praha 10, u přihlášených čtenářů jako správce a zároveň zpracovatel osobních údajů shromažďuje jméno, příjmení, e-mail, adresu a telefon pouze za účelem předání výher ze soutěží a marketingovému využití společnosti Astrosat Media s.r.o. Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům o něm zpracovávaných. Pokud zjistí subjekt údajů porušení povinností správcem, v daném případě i zpracovatelem, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě.

Účastí v soutěži zároveň účastník soutěže vyjadřuje souhlas se zpracováním svých uvedených osobních údajů v souladu se zákonem 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, a to pro obchodní a marketingové účely společnosti Astrosat Media s.r.o., která si rovněž vyhrazuje právo poskytnout osobní údaje pro stejné účely třetím osobám. Soutěže se řídí všeobecnými marketingovými podmínkami a rovněž
Pravidly soutěží na webech společnosti Astrosat Media s.r.o.

Změna pravidel vyhrazena.

Další články

čtenářů si právě čte tento článek


Akční letáky