Staňte se předplatitelem našich časopisů
mojepredplatne.cz

Vypravte se za šéfredaktorem časopisu National Geographic do Mekky českých geodetů

Vypravte se za šéfredaktorem časopisu National Geographic do Mekky českých geodetů
Vypravte se za šéfredaktorem časopisu National Geographic do Mekky českých geodetů
Zdroj: national-geographic.cz

První setkání s redakcí National Geographic proběhlo 21. června na nejzápadnějším místě České republiky. Letní hra pokračuje a vy máte možnost setkat se s šéfredaktorem časopisu podruhé. Kde a kdy to bude? Na místě, od kterého se odvozují výšky v celé České republice, v sobotu 11. července mezi 14. a 16. hodinou.

Víte, kde se u nás nachází tzv. Věčné místo? Ne, nemá to nic společného s věčným odpočinkem žádné významné osobnosti, i když odpočívat se tady dá výborně. A když vám „napovíme“ latinským názvem „Locus perennis“? Stále nic? Pak vězte, že se jedná o jednu z nejvýznamnějších technických památek u nás, k jejíž návštěvě vás v rámci naší letní soutěže zveme.

Nebudeme vás dlouho napínat – Věčné místo se nachází západně od jihočeského městečka Lišov v blízkosti odpočívadel u hlavní silnice vedoucí z Českých Budějovic do Třeboně. A čím že je vlastně tak významné? Jedná se o jeden z hlavních nivelačních bodů republiky, Mekku všech českých geometrů a geodetů. Jinými slovy, tento bod je velmi důležitý pro stanovování jakýchkoli nadmořských výšek u nás a je považován za místo celostátního a celoevropského významu.

Na místě se dozvíte řadu zajímavých věcí od šéfredaktora, který podobná místa navštěvuje velmi rád, takže si s ním o cestování po neobvyklých lokalitách můžete v klidu popovídat.

Pro prvních sto dobrodruhů je připravena pozornost od National Geographic. Odnesete si památeční kartu, dárek a každý z vás si bude moci prolézt náš „expediční teréňák“. Pro děti prvních příchozích bude také připraveno malé osvěžení.

Locus perennis má velmi zajímavou historii

Na konci 19. století budoval Vojenský zeměpisný ústav Rakouska-Uherska síť výškových bodů potřebnou pro co nejpreciznější mapování. Jedním ze sedmi základních bodů na území celé říše se stal i ten lišovský – z původních sedmi jediný, který se nalézá na území naší republiky. Má podobu obelisku stojícího uprostřed někdejšího lomu s latinským nápisem, který (volně přeloženo) říká: Stálé místo velmi pečlivého nivelačního měření, které bylo uskutečněno v Rakousku a Uhrách s určením délek poledníkových a rovnoběžníkových stupňů. Základní nivelační bod byl vytvořen tak, že ve skále byla vyhlazena ploška 15x15 centimetrů. Ta je překryta dutou základnou pomníku a otvor pak znovu překryt obeliskem připevněným k tělesu základny. Pokud má být bod připojen k nivelační síti, je zapotřebí odsunout krycí obelisk, ovšem jen s povolením Zeměměřičského úřadu v Praze. Z těchto důvodů má okolí status Chráněného území geodetického bodu. Nadmořská výška samotného bodu je 564,7597 metru (vztažena k hladině Baltského moře).

Pokud se k bodu budete chtít vypravit v rámci příjemné turistické procházky, můžete využít značeného turistického okruhu z Lišova, kam se dostanete například autobusem z autobusového nádraží v Českých Budějovicích nebo z Třeboně, autobusy vyjíždí z obou míst ve 12.45 hod. Začněte v Lišově na náměstí Míru, po modré turistické značce ulicí Tyršovou, okolo kaple Panny Marie Lourdské, směrem k rybníku Koníř, kterým začíná soustava 3 rybníků. A to rybníků Koníř, Utopený a Maličký. Po hrázi Koníře budete pokračovat po zelené značce lesní cestou kolem pomníčku padlým v 1. světové válce. Odbočíte-li z trasy u tohoto pomníčku doleva, dostanete se k rybníku Smíchovskému a k radioaktivní studánce. Vrátíte se zpět na zelenou. V lese minete pozůstatky hrází zaniklých rybníků a po značené cestě dojdete až k „Locus perennis“ (asi půl kilometru před tímto Věčným místem opustíte zelenou a půjdete po červeném značení). Odtud se trasa vrací po červené turistické značce okolo rybníka Čekal zpět do Lišova. Trasa je nenáročná a je vhodná pro pěší i cykloturisty, měří zhruba šest kilometrů. Dá se jít samozřejmě rovnou po červené z Lišova a stejnou cestou zpět, pak je cesta zhruba poloviční.

Další články

čtenářů si právě čte tento článek


Akční letáky