Staňte se předplatitelem našich časopisů
mojepredplatne.cz

Vejce – symbol Velikonoc

Zdroj: Profimedia

Jaro, probouzení přírody, vzkříšení, zvyky, rituály, pomlázka, vajíčka, to vše doprovází Velikonoce. Podívejme se dnes na vajíčka. Umíme je nakupovat a správně skladovat?

Z hlediska veterinárního to znamená větší pozornost při kontrole prodeje sezonních potravin živočišného původu. A jelikož v našich končinách se velikonoční menu i zvyky točí okolo vajíček, uvádíme několik zajímavých informací.

Dejte vejce "malovaný"

Prodejce i kupující by měl vědět, že všechna čerstvá vejce se musejí uchovávat při nekolísavé teplotě od 5 °C do 18 °C. Vejce prodávaná v tržnici, na tržišti nebo v místní maloobchodní prodejně musejí být též označena kódem producenta. Jelikož vařená a barvená vejce jsou považována za vaječný výrobek nebo výrobek z vajec, stanovuje jejich minimální dobu trvanlivosti a podmínky skladování v souladu se zákonem o potravinách sám výrobce, který garantuje i jejich jakost a zdravotní nezávadnost po celou dobu minimální trvanlivosti. Tato doba může být díky různým speciálním technologiím i poměrně dlouhá. A na obalu musí být uvedeno identifikační označení výrobce, tj. oválná značka s uvedením schvalovacího čísla výrobního zařízení, ze kterého lze mj. vyčíst i zemi, kde byl daný produkt vyroben.

Je-li dobře provařené vejce skladováno při 5 až 10 °C, je použitelné zhruba deset dní. Je to však stále potravina určená k přímé spotřebě, jejíž obal (skořápka) je částečně prostupný pro různé nežádoucí mikroorganismy či plísně, mohou při nevhodném uložení nepříznivě ovlivnit zdravotní nezávadnost a zkrátit dobu minimální trvanlivosti. Pozor na pokojovou teplotu!

Označování v tržní síti

Kromě označování jakostních tříd vajec EXTRA A a třída A, neboli „čerstvá“, které se musí uvádět na obalu, je též označení na vejci: kód producenta. První „číslo“ říká, z jakého chovu vejce pochází. Jednička - vejce od slepic chovaných ve volném výběhu, dvojka  - nosnice z halového chovu, trojka - z klecového a je-li první nula, tak jde o slepice z chovu ekologického. Další údaje na vejcích na základě nařízení EU č. 2002/4/ES: kód státu a poslední číslo je registrační číslo hospodářství. Kód producenta musí být na obalu nebo uvnitř obalu vysvětlen. Podle nařízení Komise ES č. 589/2008, článek 12, je povinné označovat i obaly. Zde musí být uvedeno číslo balírny či třídírny, třída jakosti (například „třída A“), hmotnostní skupina (XL, L, M, S, popřípadě „Vejce různých velikostí“), datum minimální trvanlivosti, údaj o podmínkách skladování a údaje o způsobu chovu. Vejce třídy A mají minimální dobu trvanlivosti až do 28 dní po snášce. Na obalech vajec musí být pro spotřebitele tato skutečnost vyznačena. Vejce extra A mají minimální trvanlivost 9 dní a musejí obsahovat údaj o datu snášky a uvedenou dobu použitelnosti, tj. plus 9 dnů a označení extra čerstvá.

Další články

čtenářů si právě čte tento článek


Akční letáky