Staňte se předplatitelem našich časopisů
mojepredplatne.cz

Úraz na nás může číhat kdekoliv. Jak se chránit?

Úraz na nás může číhat kdekoliv. Jak se chránit?
Úraz na nás může číhat kdekoliv. Jak se chránit?
Zdroj: archiv

Většina z nás nemá v bance nebo doma pod matrací naspořené statisíce. Co si ale počít v případě, že nás nečekaný úraz nás nadlouho, ne-li navždy vyřadí z aktivního života a odřízne nás tak od našeho příjmu. Odpovědí na tuto otázku je spávně zvolené pojištění.

Úraz nás může na několik měsíců, ale klidně i natrvalo vyřadit ze života. Naše výdaje – ať již na splátku půjčky, hypotéky nebo jen na provoz domácnosti – však zůstávají a navíc je potřeba počítat i s dalšími náklady například na léčení. Právě pro tyto případy je tu úrazové nebo rizikové životní pojištění, které pomáhá nesnáze řešit.

„To vám poskytne plnění ve výši řádově statisíců až milionů korun a vyřeší obtížnou finanční situaci po těžkém úrazu,“ říká Jana Rodová, produktová specialistka z pojišťovny AXA.

Na co všechno je vhodné se pojistit?

V prvé řadě jsou to následky úrazu. Jednoduše řečeno, pokud úraz zanechá trvalé následky, správně nastavené pojištění zabezpečí vyplacení příslušné části ze sjednané pojistné částky. To může být podle typu pojistky vypočteno dvěma způsoby – lineárně nebo progresivně.
První definuje pojistné plnění jako procento trvalého tělesného poškození krát sjednaná pojistná částka a nejvyšší možné plnění je přitom rovno pojistné částce. Plnění progresivní znamená, že se za určitý rozsah celkového poškození zvyšuje násobek pojistné částky v několika stupních. Maximální možné plnění potom může dosáhnout několika násobků původně sjednané pojistné částky.

Součástí nabídky úrazového pojištění je také pojištění smrti následkem úrazu, jež finančně pokryje nezbytné potřeby našich blízkých. Výše maximálního plnění bývá zpravidla nižší než u toho za trvalé následky úrazu. Je tomu tak proto, že život s trvalými následky je finančně velice nákladný a výše plnění tomu proto odpovídá.

Jak pojištění trvalých následků, tak i pojištění smrti úrazem je obvykle možné sjednat i ve variantě pro případy, kdy k úrazu dojde následkem autonehody. Cena takového připojištění je nižší, často bývá vhodné tímto způsobem rozšířit krytí vztahující se na všechny úrazy u klientů, kteří hodně cestují.

Těžké úrazy jsou v rizikovém životním pojištění zahrnuté také v pojištění invalidity, kdy v případě, že se v důsledku úrazu stanete invalidní, je vám vyplacena sjednaná pojistná částka, případně je po dobu trvání invalidity vyplácen sjednaný důchod. Připojištění invalidity navíc obvykle kryje i případy invalidity vzniklé následkem nemoci, jedná se tedy o jedno ze základních připojištění dobře postavené pojistné smlouvy.

Vedle rizika trvalých následků a smrti nabízejí úrazová a riziková životní pojištění mnoho dalších možností, na co se nechat pojistit. Může se jednat například o pojištění pro případ závažných onemocnění, pobytu v nemoci nebo třeba pojištění pro případ chirurgických zákroků.
 

Další články

čtenářů si právě čte tento článek


Akční letáky