Staňte se předplatitelem našich časopisů
mojepredplatne.cz

Úplná pravidla soutěže s Hami 2

Ze soutěžících, kteří správně odpověděli na soutěžní otázku, vylosujeme 1 výherce, který obdrží zásobu batolecího mléka Hami 2 na čtvrt roku (12 balení á 550 g) a 20 výherců obdrží 1 balení kojeneckého mléka Hami 2 á 550g.

Soutěž probíhá do 12. 12. 2010. Nezapomeňte vyplnit všechny údaje: jméno, příjmení, poštovní a emailovou adresu, abychom Vás v případě výhry mohli informovat a poslat Vám výhru.

 • Každý účastník se může soutěže zúčastnit jen jednou. 
 • Pořadatelem soutěže je Nutricia, a.s. Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4
 • Této soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování na území České republiky nebo Slovenské republiky.
 • Do soutěže jsou jako výhry vloženy: 1x 12 balení Hami 2 a 20x1 balení Hami 2. Výhru může získat ten soutěžící, který správně zodpoví oustěžní otázku v daném termínu a zároveň splní všechny podmínky této soutěže.
 • Soutěž probíhá od 6. 12. 2010 do 12. 12. 2010.
 • Výherci budou vylosováni do 14. 12. 2010 a pořadatel je kontaktuje e-mailem. 
 • Výhry budou soutěžícím zaslány do 5. 1. 2011. 
 • Pořadatel si vyhrazuje právo pravidla soutěže kdykoli změnit, prodloužit, či soutěž bez náhrady ukončit.
 • Vstupem do soutěže se všichni její účastníci zavazují bezvýhradně dodržovat její pravidla. V opačném případě budou ze soutěže vyloučeni.
 • Jedna osoba se může soutěže zúčastnit pouze jedenkrát, tj. opakované zasílání odpovědí je vyloučeno. Při porušení podmínky uvedené v předcházející větě, bude soutěžící ze soutěže vyřazen. 
 • Pořadatel není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky. Stejně tak není provozovatel odpovědný za případné problémy s doručovací službou.
 • Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na pořadateli. Účastník není oprávněn místo výher požadovat finanční plnění.
 • Účastí v soutěži souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů (dále jen údaje) do databáze společnosti společnosti Nutricia, a.s. Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 jakožto správci a jejich následným zpracováním za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži, jakož i pro další obchodní a marketingové účely pořadatele jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 3 let. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem, zejména agenturami pověřenými technickým zajištěním této soutěže. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Účastník dává bezplatný souhlas též se zveřejněním těchto údajů v rozsahu jméno, příjmení a název obce na webové stránce pořadatele v souvislosti s konáním této soutěže.“
 • Případné námitky s průběhem soutěže lze Pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.
 • O soutěži informují propagační materiály, webové stránky.


Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání Soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webové stránce Pořadatele (www.hami.nutricia.cz).

V Praze dne 6. 12. 2010 – datum zveřejnění soutěže

Další články

čtenářů si právě čte tento článek


Jaký je váš skutečný věk II.

Tipy expertů na výživu pro dvacátnice a třicátnice jsme vám již přinesli. Co vše by měly dělat čtyřicátnice a padesátnice, aby zůstaly věčně mladé?…

Akční letáky