Staňte se předplatitelem našich časopisů
mojepredplatne.cz

Svěřili byste své dítě do soukromé školky nebo jeslí?

Zdroj: Profimedia.cz

Potřebujete chodit do práce a nemáte žádného rodinného příslušníka, který by vám pohlídal děti. Necháte je ale hlídat za každou cenu někomu, i když si nemusíte být jisti, zda je ta osoba k tomu způsobilá? Návrh zákona o tzv. miniškolkách se zabývá právě otázkami způsobilosti. Přečtěte si dnešní Téma Vlasty...

Naše redakce dostala do rukou návrh zákona o tzv. miniškolkách a vzájemné rodičovské výpomoci. Je to vládní návrh, který, projde-li dalšími procedurami a schválením, mohl by platit od ledna příštího roku. Současná vláda jej však prozatím odmítla.

Zákon reaguje na nedostatek předškolních zařízení a chce umožnit bezproblémový návrat rodičů po rodičovské dovolené do zaměstnání. Předkladatelé postupovali tak, aby maximálně zjednodušili veškerá pravidla, která platila a platí u státem zřízených zařízení, neboli školek a jeslí, jak je známe. Očekávají, že díky jednoduchým procedurám bude o zřizování zájem a počet nových, soukromých zařízení bude stačit poptávce.

Právě vychází nová Vlasta - nejoblíbenější týdeník pro ženy

V novém čísle najdete:

  • Rychlá pomoc: 20 výrobků pro letní krásu
  • Michaela Kuklová: Byla jsem úpně na dně 
  • Magický průvodce: Den po dni až do konce roku
  • ... a mnoho dalších témat
  • Předplatné Vlasty

Nejsilnější kritické hlasy

Odborná veřejnost vyslovuje k oběma návrhům připomínky, které svědčí o tom, že situace není zase až tak jednoduchá: vadí například, že návrh zákona o miniškolkách nepředpokládá žádnou kontrolu, žádné možnosti odebrání licence. Nestanovují se také dostatečné podmínky pro zdravotní způsobilost pečujících osob, kontrolována by byla pouze „infekční“ způsobilost, nikoli však další potenciální zdravotní ohrožení, jimiž mohou být zejména záchvatovitá nebo psychiatrická onemocnění, včetně závislostí. Nelíbí se také, že oprávnění mohou získat i nezdravotnické profese, pečovat o vaše dítě by tak mohl například právník, který nemá představu, co malé dítě z hlediska svého rozvoje potřebuje.

Je vysoce pravděpodobné, varují oponenti, že nabídka těchto „alternativ“ může vést k rezignaci státu a obcí na zajištění kvalitní péče o děti. Přijít by mohla další vlna rušení – tentokrát nikoli jeslí, ale i školek. To by mělo důsledky nejen pro rodiče, ale i pro kvalitu celé populace. Konkrétně by šlo o nárůst počtu zanedbaných dětí, jejichž potenciál nebyl dostatečně rozvinut, zvýšený počet úrazů, nárůst odkladů základní školní docházky, zhoršení ukazatelů somatického i psychického zdraví dětské populace atd.

Sousedská výpomoc bude ještě benevolentnější

V návrhu o sousedské výpomoci pak nejsou žádné požadavky ani na kontrolu, ani na způsobilost provozovatelů. Tato úprava je zdůvodňována tím, že „se předpokládá silná kontrola ze strany rodičů, kteří svěří své dítě do péče poskytovatele“. „Ale dokážou to rodiče, jsou-li zaměstnáni?“, ptají se oponenti. Oběma návrhům se rovněž vytýká, že nekladou požadavky na denní režim dítěte a ani pro to nedávají žádné zmocnění. Poskytovatel takové péče tedy nemusí s dítětem chodit ven, nemusí stanovovat výchovné cíle a provádět systematickou výchovnou a vzdělávací činnost, nemusí sledovat psychomotorický vývoj dítěte a kontaktovat v případě podezření odborníky z pedagogicko-psychologické poradny. Nemusí ani sestavovat vhodný racionální jídelníček s ohledem na dlouhodobý vývoj dítěte.

Dítě na kolotoči

Stačí rodičovství jako kvalifikace?

Jesle a školky chybí

Od počátku 90. let, kdy bylo na území ČR 1043 jeslí a mikrojeslí s 39 829 místy, koncem roku 2006 bylo v celé republice pouze 46 jeslí a dalších dětských zařízení s 1445 místy. Mezi lety 1990 až 2006 došlo k poklesu počtu těchto zařízení o více než 95 procent a situace se v podstatě zhoršuje dodnes. Podobný trend je i u školek.

Lze namítnout, že toto vše nemusí ani rodiče dítěte. Nicméně, nelze srovnávat přirozený život v rodině s plnou rodičovskou odpovědností a institucionální péči o dítě. A jak sousedská výpomoc, tak i miniškolky určitou formou institucionální péče jsou. Neinformovaná veřejnost bude právem předpokládat, že „evidovaný poskytovatel“ splnil určité podmínky, bude předpokládat, že miniškolky jsou obdobné jeslím či mateřským školám, pouze s rozdílem, že jsou menší. Bude tedy předpokládat, že jde o poskytovatele do určité míry státem kontrolovaného a regulovaného.

Návrh úpravy však vychází z premisy, že péče o dítě ve věku od 6 měsíců do 7 let nevyžaduje žádnou zvláštní přípravu, respektive, že pro tuto činnost je kvalifikovaný každý, kdo pečuje o vlastní dítě.

Předpokladem pro vznik tohoto zákona je usnesení vlády České republiky č. 1451 ze dne 19. listopadu 2008, kterým byl schválen „Soubor prorodinných opatření – Prorodinný balíček“, jehož součástí je návrh opatření „Evidovaný poskytovatel vzájemné rodičovské výpomoci.“ Současná vláda jej prozatím odmítla.

Další články

čtenářů si právě čte tento článek


Akční letáky