Staňte se předplatitelem našich časopisů
mojepredplatne.cz

Střídavá péče v zahraničí funguje, u nás je to stále problém

Zdroj: shutterstock
Prohlédněte si všechny fotografie (10)

Péče o nezletilé děti v období po rozvodu je v poslední době stále více diskutovaným tématem. Dnes dogma, že dítě „patří“ matce, již neplatí. Myšlenka střídavé péče se v západních zemích objevila v 80. letech. Významem střídavé péče je zajistit, aby děti byly vychovávány oběma rodiči. 

Náležitosti týkající se rozvodu, najdete v galerii.

V České republice stále tento druh výchovy budí kontroverze, zatímco v zahraničí je tento druh výchovy zcela běžný. Ale jak střídavou péči vnímají děti? Ptá se jich někdo, co chtějí a jak se v režimu střídání rodičů, prostředí, školy cítí?

Právní úpravu střídavé péče upravuje občanský zákoník č. 89/2012 Sb., § 907: „Soud může svěřit dítě do péče jednoho z rodičů, nebo do střídavé péče, nebo do společné péče; soud může dítě svěřit i do péče jiné osoby než rodiče, je-li to potřebné v zájmu dítěte. Má-li být dítě svěřeno do společné péče, je třeba, aby s tím rodiče souhlasili.“

Existují různé formy střídavé péče. Časové úseky, které děti tráví s jednotlivými rodiči, se mohou střídat od několika dní nebo i týdnů. Časté je týdenní či dvoutýdenní střídání. Většinou se střídá dítě v různých bydlištích rodičů, někdy také střídá i školní prostředí. Jsou však i případy, kdy dítě zůstává ve svém domácím prostředí a prostřídají se pouze rodiče. Tento model upřednostňují rodiče s více dětmi.

Střídavá péče sebou nese jak výhody, tak nevýhody. Rozhodující je i věk dítěte. Je rozdíl, když dítě podstupuje střídavou péči ve školním věku, kdy je schopno tomuto systému více porozumět, než střídavá péče u malých dětí. Kojenci a batolata jsou primárně fixováni na jednu pečující osobu, u které by měly vždy přespávat. U takto malých dětí může být střídavá péče naopak na škodu.

Střídavou péči mohou děti proklínat stejně tak, jako z ní profitovat. U mnohých dětí dochází k poruchám chování a učení. Střídavá péče není vhodná pro všechny. Ne všichni rodiče se totiž dokážou mezi sebou rozumně domluvit. Pamatujme především na své děti a komunikujme s nimi, zda nastavený model střídavé péče je i pro ně akceptovatelný.

Vybrali jsme pro vás

Další články

čtenářů si právě čte tento článek


Akční letáky