Staňte se předplatitelem našich časopisů
mojepredplatne.cz

Šikovně skrývaná šikana: Jak ji odhalit a pomoci?

Zdroj: Profimedia.cz

Stále častěji se v novinách nebo v televizi objevují děsivé případy ublížení na zdraví, rvaček nebo i událostí ještě smutnějších, k nimž dochází už na středních a základních školách.

Pravé příčiny se ze zpráv nedopátráte. Vědět, kde tohle všechno začíná, je však pro nás nejlepším východiskem pro úspěšné řešení a předcházení.

Kde hledat »jádro pudla«?

Tak jako u většiny mezilidských problémů se vyplatí hledat počátek už v rodině. Pachatelé šikany vyrůstali zpravidla v nefunkčních rodinách, přičemž funkčnost nebo nefunkčnost nemusí vůbec souviset se vzděláním rodičů nebo výší jejich příjmů. Daleko důležitější je, nakolik se rodiče svým dětem věnovali. Každý člověk potřebuje pozornost druhých a ocenění. Pokud tedy rodiče umí své potomky pochválit a ocenit i za drobné úspěchy a malá vítězství, pěstují v nich sebevědomí a jistotu, která se přenáší i do jednání s vrstevníky ve škole nebo zájmových kroužcích.

Odmítání a nezájem

Pokud se však dítě setkává ze strany rodičů s odmítáním, nezájmem nebo apatií, která může být zapříčiněna zanedbáváním nebo i pouhou časovou zaneprázdněností rodičů, pociťuje to jako velký nedostatek a veškerou jistotu a rovnováhu ztrácí. Ještě drtivější efekt má na dětské duše shazování a snižování jejich výkonů. S pochroumaným sebevědomím je velmi snadné stát se buď obětí šikany nebo i jejím pachatelem.

Bité děti bijí ostatní – považují to za normální

Výrazným vlivem je také četnost, s jakou se dítě setkává doma a ve svém blízkém okolí s násilím, jako způsobem řešení konfliktů. Bité dítě častěji přenáší a používá násilí k prosazení mezi spolužáky a vrstevníky nebo je naopak připraveno bití snášet a provokovat, jako projev pozornosti, kterým ho rodiče zahrnovali. Pozornost, jakou vzbuzuje role třídního šaška a fackovacího panáka, může být pro zraněnou dětskou psychiku paradoxně zdrojem potvrzení vlastní osoby a identity.

Odlišnosti provokují

Ideálním magnetem na šikanu je odlišnost jakéhokoliv druhu. Brýle, barva pleti, výjimečný prospěch (v pozitivním i negativním smyslu), drahé oblečení nebo naopak jedny kalhoty na celý rok. Velmi záleží na normách skupiny, kde k němu dochází.

Nenápadný počátek velkého problému

Na začátku zmíněné násilné činy už jsou vyvrcholením dlouhého procesu, který se nikdo nepokusil zastavit. Šikana začíná téměř vždy velmi nenápadně. Braním a schováváním věcí, drobnými naschvály, pomlouváním a nadávkami. Důležité je, že na rozdíl od běžných dětských půtek, hádek a rvaček, je cílem vždy jen jedna oběť, která se nikdy nemění. Na druhé straně útočníci jsou zpočátku stále titíž. Skupina útočníků má tendenci se zvolna rozšiřovat. Zde opravdu funguje jakýsi zákon smečky.

Dospělí, všímejte si!

Pokud si rodiče, učitelé a další lidé včas všimnou nenápadných změn v chování některých žáků, náhlý propad prospěchu, bolesti břicha propukající v neděli večer anebo žák sedící ve školní jídelně pravidelně stranou od ostatních, dá se ještě hodně zachránit a změnit.

Neziskovky dokáží pomoci

Některé neziskové organizace, střediska výchovné péče, nebo pedagogicko-psychologické poradny nabízejí intervenční programy, díky nimž je možné problém včas identifikovat, popsat a napravit. Všechny ale umí poskytnout při šikaně první pomoc a naplánovat jednotlivé kroky pro její včasné a správné zvládnutí. Nahlédněte např. na www.sikana.cz.

Další články

čtenářů si právě čte tento článek


Chci otěhotnět: Kdy vysadit prášky?

Mezi ženami se traduje mnoho mýtů. Jeden z nich je, že po užívání hormonálních přípravků se musí před těhotenstvím tělo nechat od hormonů odpočinout…

Akční letáky