Rozvádíte se? Poradíme, jak se vypořádat s rozdělením majetku

Rozvádíte se? Poradíme, jak se vypořádat s rozdělením majetku

Žila jste v přesvědčení, že budete mít šťastné manželství, ale dostala jste se do situace, kdy „vylepšíte“ statistiky o rozvodových řízeních? Rozvod manželství patří dozajista mezi nejnáročnější životní etapy. Soustřeďte se proto zejména na svou emoční pohodu a nedělejte si vrásky z rozdělování společného majetku a hypotéky. Poradíme vám, jak se s tím rychle a efektivně vypořádat.

Svatba sama o sobě byla velkým zásahem do rozpočtu domácnosti, tolik úsilí, času a peněz jste vztahu věnovala a nyní před vámi leží rozvodové papíry. Vypořádání se s jednou z nejtěžších životních situací je bezesporu náročné. Nejen pro vás, ale také pro vaše děti, pokud je tedy máte. Jak se však poprat s otázkou dělení společného jmění včetně hypotéky?

Rozdělení majetku dle nových pravidel

Na rozdělení majetku byste se měli dohodnout v klidu, hlavně kvůli dětem. Na rozdělení se dokonce musíte dohodnout, má-li jít o tzv. nesporný rozvod, v jehož rámci se s partnerem také dohodnete na výživném a péči o děti. Ne vždy je však prostor pro rozumnou debatu a může se stát, že budete muset zvolit pomoc soudu, konkrétně jeden z vás bude muset podat návrh na rozdělení majetku. Vypořádání majetku není, až na výše uvedenou výjimku, součástí rozvodu manželství, soud jej řeší zvlášť dle pravidel občanského zákoníku:

1.    Soud vychází z předpokladu, že podíly manželů na vypořádávaném jmění jsou stejné.

2.    Každý z páru musí nahradit to, co bylo ze společné kasy určeno na jeho výhradní majetek. Pokud tedy například byl ze společných peněz rekonstruován byt ženy, která jej vlastnila již před svatbou, bude muset muži půlku této rekonstrukce vynahradit. Stejně tak i obráceně, tedy pokud si pár po svatbě koupil byt a zrekonstruoval jej z úspor muže, má muž právo na náhradu. 

3.    Soud zohledňuje potřeby nezaopatřených dětí. Soud tedy může rozhodnout, že společný byt připadne tomu z rodičů, kdo se bude starat o děti.

4.    Uplatní se i řada dalších kritérií. V potaz bude brána i péče o rodinu a jak kdo přispěl k získání majetku ve společném jmění.

Pokud se o vypořádání společného jmění do tří let od rozvodu nedohodnete, ani nepodáte návrh soudu k vypořádání, bude majetek rozdělen dle tzv. zákonné domněnky. To znamená, že movité věci bude vlastnit ten, kdo je doposud výlučně užíval. Ostatní předměty, nemovitost nevyjímaje, jsou v tzv. podílovém spoluvlastnictví obou a bývalí manželé si je rozdělí rovným dílem. Stejně je tomu i s dluhy, ostatními majetkovými právy a případnými pohledávkami. Ty náleží oběma společně a bývalí manželé si je rozdělují ve stejném poměru.

Co když máte hypotéku

Movitý majetek nebude hlavní záležitost, jejíž vyřešení vám bude vrtat hlavou. Podstatnější bývá rozdělení nemovitostí a při otázce dalšího splácení hypotéky se mnohým rozvádějícím se párům orosí čelo. Své o tom ví paní Kateřina z Čáslavi: „Rozvod byl pro mě velmi emočně náročný a všechno ještě zhoršovala myšlenka na finanční stránku, máme totiž společnou hypotéku.“ Odpověď na otázku, jak z této prekérní situace ven, hledala u odborníků: „Doporučovala bych konzultaci s bankou, u které máte hypotéku, abyste se poradili o možnostech řešení. Až budete mít o vypořádání majetku mezi vámi a partnerem jasnou představu, informujte banku, jak zamýšlíte s nemovitostí, která je v její prospěch pro zajištění hypotéky zastavena, naložit,“ radí Pavla Hávová, tisková mluvčí ČSOB.

K vypořádání dluhu z hypotéky můžete přistupovat například níže zmíněnými způsoby, podstatné ovšem je, že u všech variant, které budete zvažovat, budete potřebovat součinnost banky, jež úvěr poskytla, zavčas proto začněte o řešení za její účasti jednat:

1.    Hypotéku na sebe převezme jeden z manželů

Tato varianta předpokládá, že ten z manželů, který by chtěl hypotéku převzít na sebe, má dostatečné příjmy na splácení zbývajícího dluhu z úvěru a pokud by například měl získat také celou nemovitost, jejíž pořízení bylo úvěrem financováno, pak i prostředky na vypořádání s druhým manželem. Taková situace klade pochopitelně vysoké nároky především na toho, který by měl zůstat vůči bance nadále zavázán. Banku je třeba požádat o změnu smluvních podmínek a dodat potřebné dokumenty (např. rozsudek o rozvodu s doložkou právní moci nebo notářsky ověřený doklad o vypořádání společného jmění manželů). „Následně banka rozhodne, zda je klient, který bude pokračovat ve splácení hypotéky, bonitní, tedy zda bude na hypoteční úvěr stačit a zda zvládne případně uhradit také vypořádání se svým bývalým partnerem. O bonitě rozhoduje především výše příjmů a jejich stabilita,“ komentuje Pavla Hávová z ČSOB.

Pokud banka neumožní jednomu z partnerů převzít hypotéku, pak může klient přizvat do hypotečního úvěru dalšího spoludlužníka. Tím může být třeba nový partner či rodiče. Změna smluvních podmínek je běžně zpoplatněna.

2.    Nemovitost zatíženou hypotékou prodáte

Vyplatit druhého partnera bývá vcelku náročné a situace to zřídkakdy umožňuje. Jako lepší varianta se někdy jeví prodej nemovitosti. K tomu je zapotřebí zajistit souhlas obou manželů a zároveň úzká spolupráce s bankou. Tu požádáte o souhlas s prodejem nemovitosti a banka posléze může pomoci s nalezením vhodného kupce. Pokud kupec nemá dostatek financí, může převzít váš úvěr nebo si sjednat úvěr vlastní. Hypotéku lze také obvykle splatit z prostředků získaných prodejem nemovitosti.

Hlavně nezoufejte

Problematika rozdělení majetku a hypotéky není jednoduchá. Avšak rozumné východisko se dá pokaždé nalézt – ať už ve společné diskuzi s partnerem, nebo s pomocí právníků a bankovní instituce. Všechny složité situace mají řešení, a tak se nebojte požádat o pomoc odborníky.

Další články

čtenářů si právě čte tento článek