Staňte se předplatitelem našich časopisů
mojepredplatne.cz

Rodičovská dovolená: Praktické rady ohledně nástupu a ukončení

Rodičovská dovolená: Praktické rady ohledně nástupu a ukončení
Rodičovská dovolená: Praktické rady ohledně nástupu a ukončení
Zdroj: Mama´s World

Jaký je rozdíl mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou? A na co byste si měla dát při jejich čerpání pozor?

K prohloubení péče o dítě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni (matce), jakož i zaměstnanci (otci) na jejich žádost rodičovskou dovolenou. Rodičovská dovolená se poskytuje matce dítěte po skončení mateřské dovolené (která trvá 28 týdnů; porodila-li zaměstnankyně zároveň dvě nebo více dětí, pak 37 týdnů) a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle, než do doby, kdy dítě dosáhne věku tří let. Po dobu čerpání rodičovské dovolené je zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance (zaměstnankyně) v práci.

KAFE.cz zjistilo

Základní informace dneska každý rodič dítěte ví, může si je ostatně přečíst v zákoníku práce. Nicméně stále mnozí namísto správného a aktuálního termínu rodičovská dovolená používají někdejšího další mateřská dovolená…

Rodičovská dovolená : Žádost o čerpání

K problémům a neshodám mezi zaměstnavatelem a pracovnicí (nebo pracovníkem) někdy dochází ohledně určování skutečné délky čerpání rodičovské dovolené, zejména když zaměstnankyně žádá o zkrácení nebo prodloužení rodičovské dovolené nebo když tyto žádosti dokonce mění.

Zaměstnanec či zaměstnankyně mohou požádat o rodičovskou dovolenou v rozsahu kratším než do tří let věku dítěte, a to i opakovaně, dokud dítě nedosáhne věku tří let. Pokud však zaměstnanec či zaměstnankyně požádají o rodičovskou dovolenou (od samého počátku) tzv. v plném rozsahu, tedy do tří let věku dítěte, a pak by chtěli nastoupit zpět do zaměstnání dříve, například v době, kdy dítě dosáhne věku dvou let, je (podle tzv. judikatury – rozhodovací praxe soudů, to totiž v zákoníku práce výslovně uvedeno nenajdete) nezbytné, aby se na této změně v čerpání rodičovské dovolené se zaměstnavatelem dohodli. Zaměstnanec sám nemůže jednostranně rozhodovat o zkrácení rodičovské dovolené, o kterou požádal a kterou již čerpá. Naopak ale může (následně) požádat o čerpání další části rodičovské dovolené, i když původně žádal o rodičovskou dovolenou v kratším rozsahu, a to až do doby, než dítě dosáhne tří let věku. Této žádosti je zaměstnavatel povinen vyhovět.

Dítě Dítě Zdroj: Mama´s World  

Pokud zaměstnankyně nebo zaměstnanec nedosáhnou se zaměstnavatelem dohody, a přesto předčasně ukončí rodičovskou dovolenou a nastoupí do zaměstnání dříve, než původně žádali, a zaměstnavatel naopak trvá na (dodržení) původní žádosti nebo dohody o délce trvání (čerpání) rodičovské dovolené (např. proto, že nemá pro zaměstnance práci), pak by mohla být zaměstnanci (při dodržení dalších podmínek stanovených zákoníkem práce) dána i výpověď z důvodu dle ust. § 52 písm. c) zákoníku práce, tedy pro nadbytečnost. (Výpovědní doba je pak dvouměsíční; zaměstnanci přísluší odstupné ve výši nejméně trojnásobku průměrného měsíčního výdělku.)

Jak dlouho musí zaměstnavatel držet pracovníkovi stejné místo?

Nastoupí-li zaměstnankyně po skončení mateřské dovolené nebo zaměstnanec po skončení rodičovské dovolené v rozsahu doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, do práce, zařadí je zaměstnavatel na jejich původní práci a pracoviště. Není-li to možné proto, že původní práce odpadla nebo pracoviště bylo zrušeno, zařadí je zaměstnavatel podle pracovní smlouvy. (Zákoník práce ovšem neurčuje, jak má vypadat „původní práce a pracoviště“…)

Po skončení mateřské dovolené, resp. u muže rodičovské dovolené v rozsahu doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, má tedy žena či muž právo na zařazení na původní práci a pracoviště.

KAFE.cz zjistilo

Pokud se vrací do zaměstnání bezprostředně po skončení mateřské dovolené, např. redaktorka kulturní rubriky časopisu, nejenže nemůže být zařazena např. do oddělení příjmu inzerce, ale ani na místo redaktora politického zpravodajství nebo sportu; má právo vrátit se na stejnou pozici redaktorky v oddělení kultury.

Mateřská Mateřská Zdroj: Mama´s World

Teprve, není-li to možné, protože práce odpadla nebo pracoviště bylo zrušeno, musí je zaměstnavatel zařadit na jinou práci odpovídající pracovní smlouvě (tj. v rámci sjednaného druhu práce a ve sjednaném místě výkonu práce). Po návratu pracovníka do zaměstnání z rodičovské dovolené však už zaměstnavatel má povinnost zařadit zaměstnance toliko na práci odpovídající jeho pracovní smlouvě. Nemusí to proto být totožná pracovní pozice a zařazení. Zaměstnavatel může předisponovat zaměstnankyni nebo zaměstnance i na jiné místo, ale vždy v rámci jejich platné pracovní smlouvy.

KAFE.cz zjistilo

Například dosavadní finanční účetní povede pro zaměstnavatele nadále účetní agendu, avšak už jako mzdová účetní.

Rodičovská dovolená: Shrnutí

28 nebo 37 týdnů (porodí-li žena zároveň dvě a více dětí), jež trvá mateřská dovolená, drží zaměstnavatel stejné pracovní místo; 3 roky, jež nejdéle trvá rodičovská dovolená, pak garantuje pracovní zařazení odpovídající sjednanému druhu práce podle pracovní smlouvy.

Další články

čtenářů si právě čte tento článek


Jak si správně umýt ruce

Jak si správně umýt ruce

Umýt si ruce není tak snadné, jak bychom předpokládali. Seznamte se krok po kroku s metodou, jak si správně umýt ruce, aby byly skutečně čisté.

Akční letáky