Staňte se předplatitelem našich časopisů
mojepredplatne.cz

Porucha učení: Co když ji má i vaše dítě...

Zdroj: www.portal.cz; www.profimedia.cz

Nosí vaše dítě ze školy špatné známky? To ještě vůbec nemusí znamenat, že je hloupější než ostatní! Možná trpí některou z poruch učení…

Poruchy učení se v poslední době vyskytují stále více. Patří mezi ně nejrůznější potíže při osvojování čtení, psaní, počítání a jiných dovedností. Děti s těmito problémy jsou v kolektivu značně v nevýhodě, i když mají nadprůměrnou inteligenci. S čím se tedy potýkají? Nejsou schopné sledovat učitele v tempu, které ostatním dětem vyhovuje, nedokáží se soustředit, porozumět úkolům a vyplnit je. Přitom úspěch nebo kladné hodnocení je pro žáčka velice důležité.

Nejrůznější potíže

Specifické potíže se objevují až na určitém stupni vývoje. S nástupem do školy se dítě vyrovnává s novými nároky. Musí začít systematicky pracovat, vyrovnávat se s tlaky ze strany učitelů i svých spolužáků. Příčiny neúspěchu mohou pocházet z různých stran:

1. Psychické poruchy

Pokud jsou poruchy učení způsobné vážnými poruchami řeči, myšlení, pozornosti, je asi na místě pracovat s psychologem a uvažovat o speciálních školách. U většiny dětí se však o žádné tyto poruchy nejedná a příčina vězí někde jinde.

Tip Kafe.cz

Poruchy pozornosti a hyperaktivita

Pokud vaše dítě trpí poruchou pozornosti a hyperaktivitou, neváhejte si přečíst tuto knihu. Rodičům i dětem samým to totiž přináší řadu problémů a často ohrožuje jejich zařazení do společnosti a někdy i zdraví. Kniha je přehledem současných poznatků o specifických poruchách pozornosti a hyperaktivitě u dětí a zároveň je vodítkem pro práci s nimi.

Cena: 170 Kč

2. Specifické vlastnosti dítěte

Každé dítě vlastní originální směsici duševních dispozic. Může se stát, že je dítě nezralé chápat látku, kterou za pár měsíců pochopí bez problémů. Základem je zdravý zájem o učení. Pokud dítě nemá dostatečný zájem učit se něco nového, nebo se pravidelně přinutit pracovat, může se to projevit nedbalostí, nezájmem a nedostatkem vůle. Dítě se může potýkat se strachem ze zkoušení, nebo trpět nedostatkem sebevědomí.

Tip Kafe.cz

Cvičení pro děti se specifickou poruchou učení

Soubor cvičení pro rozvoj vnímání a poznávání, který učitelům i rodičům umožňuje vybrat takovou činnost, která je pro dítě účelná, protože odpovídá jeho úrovni rozvoje jednotlivých funkcí a přispívá k nápravě příslušné specifické poruchy učení. V úvodu autorka popisuje, jak s cvičeními pracovat, a stručně vysvětluje problematiku jednotlivých specifických poruch učení, kterými se cvičení zabývají.

Cena: 158 Kč

3. Rodič

Ze strany rodičů může dojít k chybám dvojím způsobem. Buď přehnanými nároky nebo naopak nedostatečným zájmem o práci dítěte ve škole. Obojí je extrém. Nároky, které nemůže splnit, ač se snaží sebe víc, nevedou k pochvale a uznání rodičů, které dítě potřebuje. I nezájem je frustrující a vede k nezájmu i u dítěte. Ideální je aktivní přiměřený přístup rodiče ke škole, případně i občasná konzultace s psychologem.

Tip Kafe.cz

Budeme mít prvňáčka

Aby jste vy i vaše dítě dobře zvládli nástup do školy, inspirujte se v této knize, která je učena rodičům dětí od pěti let. Autorka shrnuje názory na to, kdy je dítě zralé na vstup do školy a jak má být na něj připraveno. Nabízí kritéria pro výběr ZŠ a zamýšlí se nad důvody stále častějších odkladů školní docházky. Radí, jak připravit dítě na zápis do ZŠ, jak ho motivovat a nestresovat.

Cena: 170 Kč

4. Škola

Metody výuky, zajímavost, dostatek prostoru, vhodné pracovní tempo, vzájemné vztahy ve třídě a vztah mezi učitelem a žákem – to všechno jsou faktory, kde se může vyskytnout chyba, a které ovlivňují přístup žáka k učení.

Další články

čtenářů si právě čte tento článek


Akční letáky