Staňte se předplatitelem našich časopisů
mojepredplatne.cz

Pojištění na dovolenou

Pojištění na dovolenou
Pojištění na dovolenou
Zdroj: Profimedia.cz

Vyrazit do zahraničí bez cestovního pojištění je stejně tak riskantní jako plout na divoké vodě bez záchranné vesty. A víte, co dělat, když v cizině onemocníte, nebo se vám stane úraz?

Jestliže cestujete na dovolenou do zahraničí individuálně, měli byste uzavřít komplexní cestovní pojištění se všemi čtyřmi riziky, kterými jsou:

 • pojištění léčebných nákladů v zahraničí zahrnující asistenční služby (kryje ošetření včetně předepsaných léků, hospitalizaci, převoz do nejbližšího zdravotnického zařízení, převoz pacienta do vlasti a v nejhorším případě i převoz tělesných ostatků),
 • úrazové pojištění (trvalé následky úrazu, smrt úrazem),
 • pojištění zavazadel včetně ztráty dokladů a opožděného dodání zavazadel leteckou společností, 
 • pojištění odpovědnosti za škodu (na zdraví, majetku cizí osoby, náklady na advokáta a kauci).

V případě, že cestujete s cestovní kanceláří a máte možnost si k zájezdu zakoupit cestovní pojištění, ověřte si, která konkrétní rizika kryje.

Právě vychází nová Vlasta - nejoblíbenější týdeník pro ženy

V novém čísle najdete:

 • Ivana Chýlková: Dolly má hrozný charakter 
 • 15 lákadel pro sladké polibky 
 • Lidské drama: Místo smrti dvojčata
 • Ital v kuchyni
 • ... a mnoho dalších témat
 • Předplatné Vlasty

Kdy se připojistit

Při uzavírání cestovního pojištění nezapomeňte uvést, do jaké země cestujete a jaké aktivity budete v zahraničí vykonávat. Na sporty, ke kterým patří například i potápění nebo rafting, je dobré pojistku navýšit. Vždy se informujte o výši pojistného krytí, hlavně pokud si s sebou berete třeba drahé fotografické vybavení. I to je většinou vhodné připojistit.

Když na vás sedne nemoc

 • Onemocníte-li nebo dojde k úrazu v zahraničí a je zapotřebí lékařské ošetření nebo dokonce hospitalizace, kontaktujte nejdříve asistenční službu pojišťovny, u které máte cestovní pojištění sjednané. Tato služba je k dispozici 24 hodin denně.
 • Při hlášení vzniku události uveďte jméno a příjmení, číslo pojistné smlouvy, dobu platnosti pojištění, adresu a telefon místa, kde právě jste a kde vás mohou zastihnout. Pak stručně popište situaci, co se přihodilo (vznik pojistné události).
 • Jestliže potřebujete lékaře okamžitě, vyhledejte nejdříve zdravotnickou pomoc a prokažte se pojistnou smlouvou nebo kartičkou.
 • Až uhradíte poplatky za ošetření v hotovosti, vyžádejte si od lékaře originál potvrzení o ošetření s uvedením diagnózy a doklad o zaplacené částce. Po návratu domů vám pojišťovna účtenku proplatí.

Když musíte do nemocnice

 • Je-li nutná hospitalizace, kontaktujte okamžitě asistenční společnost, nejpozději ovšem do 24 hodin. Potřebný lékařský převoz je možné provést jen se souhlasem asistenční společnosti nebo pojišťovny.
 • Pokud úraz zavinil konkrétní člověk (například v případě dopravní nehody), je potřebné předložit pojišťovně i policejní protokol.
 • Jestliže na vás úraz, který jste utrpěli v zahraničí, zanechá trvalé následky, oznamte tuto skutečnost pojišťovně hned po návratu do Česka.

Když máte zničené kufry

 • V případě, že došlo k poškození vašich zavazadel, nebo vám je dokonce někdo ukradl, oznamte ihned událost na nejbližší policejní stanici. Pokud vám „zmizely“ kufry z ubytovacího zařízení, vyžádejte si od ubytovatele potvrzený písemný doklad o vzniku a rozsahu škody.
 • Došlo-li k poškození, zničení, ztrátě nebo krádeži vašich zavazadel během letecké přepravy, žádejte od přepravce potvrzený písemný doklad o vzniku a rozsahu škody (v případě letecké společnosti jde o protokol PIR). Stejně tak musíte ukázat i letenku a zavazadlový lístek.
 • Kromě výše uvedených dokladů bude zapotřebí po návratu do vlasti pojišťovně dodat i originály dokladů o pořízení všech poškozených nebo odcizených věcí.

Když někomu něco poškodíte

 • Jestliže v cizině způsobíte někomu jinému „škodu na zdraví nebo majetku“, neuznávejte svou odpovědnost bez souhlasu pojišťovny. V žádném případě vzniklou škodu nehraďte, a to ani částečně. Zapište si jména a kontaktní adresy svědků a jejich výpovědi. U škod většího rozsahu, při zranění, nebo pokud je vaše zavinění sporné, zavolejte policii a vyžádejte si policejní zprávu.
 • Okolnosti škody zdokumentujte (například vyfoťte poškozenou věc) a hlavně – nepodepisujte žádný dokument, jehož obsahu moc nerozumíte.

Postačí vám modrá kartička zdravotní pojišťovny?

 • Někteří turisté se domnívají, že jim na cestách v rámci Evropské unie bude v případě potřeby ošetření stačit kartička zdravotní pojišťovny. A že tedy nemusí uzavírat cestovní zdravotní pojištění.
 • Na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění (ona modrá kartička) máte nárok na úhradu zdravotní péče ve všech členských státech EU, ale jen ve veřejné, respektive státní síti. Komerční cestovní pojištění zahrnuje i ošetření u soukromých lékařů. Pokud ale existuje v dané zemi spoluúčast, zaplatíte za léky a ošetření jen v tom rozsahu, v jakém je hradí i občané této země. Zbytek musíte uhradit v hotovosti. I když už i v Česku platíme poplatky u lékaře, za recept a pobyt v nemocnici, v cizině mohou tyto poplatky dosahovat úplně jiné výše. V mnoha zemích EU činí výše spoluúčasti více než 20 %. Třeba ve Francii se spoluúčast pohybuje na výši až 65 % u léků, v Dánsku až 100 % u ošetření zubů a u léků, ve Španělsku zaplatíte zubaři 50-100 %, ve Velké Británii 80 %, v Maďarsku 20-100 %.

Rozhodnutí je na vás

Komerční pojištění kryje všechny náklady na ošetření, včetně léků, hospitalizace, převozu do nemocnice a také převoz do ČR. Přeprava pacienta ani doprava tělesných ostatků není ze zdravotního pojištění krytá vůbec.
Záleží na každém z vás, jestli vyrazíte do ciziny jen s „modrou kartičkou“ nebo s komerčním pojištěním. Obecně se dá říct, že by komerční pojištění měly uzavřít především rodiny s dětmi, lidé cestující do ciziny za adrenalinovými sporty a občané se zdravotními problémy. Také se vyplatí uzavřít komerční pojištění při cestách do vzdálenějších zemí či zemí s vysokou mírou spoluúčasti úhrady za zdravotní péči (Španělsko, Rakousko, Velká Británie, Německo).

Další články

čtenářů si právě čte tento článek


Akční letáky