Druhý ročník osvětové akce Víkend první pomoci organizuje pro veřejnost farmaceutická společnost Pfizer ve spolupráci s Českým červeným křížem. „Často se setkáváme s tím, že lidé sice mají povědomí o první pomoci, ale mají strach ji poskytnout. Bojí se, že by druhému ublížili. To je ale špatně. Vždycky je lepší udělat aspoň něco, i když s chybami,“ vysvětluje Jaroslava Marková, ředitelka Oblastního spolku Českého červeného kříže Praha 1.

Laická první pomoc prodělala za poslední roky bouřlivý vývoj. Mezi veřejností však stále přetrvává řada mýtů a zastaralých informací. Například už neplatí, že před zahájením resuscitace zjišťujeme tep. „Mnoho laiků nezvládá tep nahmatat u sebe, natož na někom jiném. U postiženého tak v prvé řadě zjišťujeme vědomí a kvalitu dechu, a to při dostatečném záklonu hlavy. Pokud osoba nedýchá nebo lapá po dechu, začneme s resuscitací. Stejně tak je častým omylem, že srdce leží vlevo. Masáž srdce provádíme vždy ve středu hrudníku, přímo na středu hrudní kosti,“ popisuje chyby při resuscitaci Marková.

Jak ukazují evropské průzkumy, správně poskytnout první pomoc umí pouze 5 až 10 % lidí. Hlavní problém je v tom, že většina občanů prošla kurzem první pomoci naposledy na základní škole. To je potřeba změnit. Správně podaná první pomoc může zachránit život. Proto ve spolupráci se záchranáři organizujeme akce, kde si mohou lidé tyto dovednosti osvojit. Je pro nás velmi důležité pomáhat lidem ať už výzkumem nových léků, nebo podporou znalostí o první pomoci. Každý z nás se přece může dostat do situace, ve které půjde o život,“ dodává Lenka Kaška, tisková mluvčí společnosti Pfizer.

Díky průběžné osvětě se počet laicky poskytnuté první pomoci za posledních deset let výrazně zvyšuje. Podle statistik pražské záchranné služby poskytli Pražané v roce 2014 první pomoc při náhlé zástavě oběhu před příjezdem záchranky v 79 % případů. Ještě v roce 2004 to bylo jen kolem 25 %. Záchranáři červeného kříže proškolí ročně v různých kurzech první pomoci kolem 41 tisíc lidí, z toho 12 tisíc dětí a mládeže.

První pomoc si mohou lidé přijít vyzkoušet v sobotu 22. 8. od 12 do 18 hodin do areálu Aquapalace Praha v Čestlicích. Připravena jsou tři stanoviště červeného kříže, ukázky záchrany tonoucího v podání profesionálních záchranářů, dárky i soutěže pro děti. Odpolednem provede návštěvníky moderátorka Eva Decastelo. Patrony akce budou herci Vendula Křížová, Miroslav Šimůnek a moderátorka Sandra Parmová.