Staňte se předplatitelem našich časopisů
mojepredplatne.cz

Muži a ženy: Pracují lépe společně nebo každý zvlášť?

Muži a ženy: Pracují lépe společně nebo každý zvlášť?
Muži a ženy: Pracují lépe společně nebo každý zvlášť?
Zdroj: Thinstock

Ač se v poslední době objevují stále častěji názory, že by společnost lépe fungovala, kdyby ji z velké části řídily ženy namísto mužů, psychologové se shodují na tom, že plodným kolektivem je ten smíšený. Různorodost pohlaví i věkových skupin totiž zřejmě zdaleka nejlépe zaručuje fungující pracovní tým.

Mohlo by vás také zajímat: 7 chyb, které vás mohou připravit o práci nebo Etiketa na pracovišti: Vy a šéf

Každé pohlaví má své

Na první pohled by se mohlo zdát, že mezi ženami a muži je tolik odlišností, že mnoho sporů musí vznikat již jen kvůli těmto přirozeně daným rozporům. Pokud by fungoval kolektiv ryze ženský nebo mužský, dalo by se pak teoreticky říct, že by zde mohla panovat shoda alespoň co se týče základního pohledu na věc. Ano, muži i ženy používají zcela odlišné postupy při řešení problémů, leckdy může dojít již jen z tohoto důvodu ke konfliktům. Na druhou stranu ryze mužské či ryze ženské kolektivy představují riziko ještě větší. Proč?

Ostrý boj mezi muži, klevetění mezi ženami

V čistě mužském kolektivu většinou roste agresivita a ostré lokty, což je důsledkem přirozené vyšší míry soutěživosti u mužů. Mezi ženami však leckdy panují ještě horší poměry. Napjaté vztahy jsou důsledkem projevů tzv. »pasivní agresivity«, závisti, pomlouvání či intrik. Z pohledu zaměstnavatele tak nejde ani v jednom případě o zcela ideální prostředí pro pracovní aktivitu. I proto se v současné době dává stále více přednost kolektivům smíšeným.

Zdroj: Thinstock

Přirozená rovnováha

Smíšená pracoviště umožňují kombinovat postupy typické pro obě pohlaví a držet v určité rovnováze i jejich projevy chování. Ženský a mužský pohled se tak má možnost na pracovišti vzájemně doplňovat. Ženy většinou lépe a více komunikují se svým okolím, jejich schopnost empatie jim umožňuje zvládat výborně situace v mezilidských vztazích. Nedělá jim problém zaměřit se i na detaily, zvládají rády práci, která vyžaduje trpělivost. Muži naopak rádi analyzují, vytvářejí systémy a pravidla.

Pracují jinak, proto se doplňují

Ve výzkumech a analýzách této problematiky jde samozřejmě částečně o zobecnění mužských a ženských typických rysů, které se u jednotlivců zdaleka nemusí v takové podobě objevovat. Většinou se jedná právě o výsledky dlouhodobých pozorování a výzkumů založených například na faktu, že muži a ženy zapojují při řešení problémů a složitých úloh různé hemisféry. Výsledkem je pak, že každý z nich dospěje ke stejnému řešení jiným způsobem. Právě něco podobného může být pro kolegy velmi užitečné.

Zdroj: Thinstock

Mužské a ženské světy se prolínají

Také na tradičních mužských postech se proto objevují stále více ženy, muži pronikají do oblastí donedávna považovaných za ryze ženský svět. Zdaleka nejvíce pak tedy převažují právě pracovní týmy složené jak z mužů, tak i z žen. Jen v některých oblastech jako je školství či zdravotnictví přetrvává v některých profesích ženské pohlaví, důvody jsou ale spíše ekonomické, než že by se jednalo o nechuť mužů vstoupit do ženského kolektivu.

Názor odborníka

Pracovní výsledky i vztahy tak mohou být mnohem lepší v kolektivu složeném z mužů i žen různého věku i pracovních zkušeností. Například psycholog Slavomír Hubálek k tomu uvádí: „Proto doporučuji všem firmám, kterým radím, aby dávaly přednost smíšeným kolektivům. Dávají mi za pravdu.

 

Další články

čtenářů si právě čte tento článek


Svatomartinské víno 2013 je tady

Svatomartinské víno 2013 je tady

11. listopadu v 11 hodin – přesně v tenhle čas přichází každý rok na svět první letošní víno - svatomartinské. Jeho chuť je ovocně svěží a ačkoli…

Akční letáky