Nizozemská výzkumnice Elseline Hoekzema se proto zaměřila na změny, které se po porodu odehrávají v mozku. A výsledky studie jsou překvapivé.

Hoekzema s pomocí magnetické rezonance zjistila, že ženský pozek se po porodu zmenšuje; šedá kůra mozková ubývá zejména v oblasti, která je spojena s rozeznáváním sociálních interakcí, a na objemu ztrácí také část mozku zodpovědná za vzpomínky a paměť.

Vědkyně zdůrazňuje, že tyto změny nijak nezhoršují inteligenci. Mozek se podle ní jen zbavuje nepotřebných informací, aby mohl plně rozvinout funkce týkající se vazby k dítěti a péči o něj. Roztržité maminky si proto nemusejí zoufat - nehloupnou, jen se specializují!

Změny v šedé kůře mozkové zůstávají zachovány nejméně po dobu dvou let a je možné, že jsou nevratné.

V případě tatínků se mozek s příchodem potomka na svět nijak nemění, což jen potvrzuje, že úbytek mozkové hmoty není způsoben emočními změnami nebo nedostatkem spánku, ale týká se výhradně ženy-rodičky.