Moje dítě je autista

RAINMAN (Rainman)

Je zajatcem ve vlastním těle a žije ve světě, jehož je jediným obyvatelem a kam se nikdo další nedostane. Autista. Zatímco pro většinu lidí jsou rozhovor nebo pohled do očí něčím zcela běžným, pro pacienta trpícího autismem jde o stresovou situaci.

Co je autismus?

Jde o vývojové duševní postižení projevující se abnormální sociální interakcí, stálými opakujícími se vzorci chování a narušenými komunikačními schopnostmi, objevující se před třetím rokem věku. Nemoc způsobuje, že postižený má potíže komunikovat s ostatními. Proto se autisté často chovají podivně a opakují určité zažité stereotypy chování.

Jaké jsou příznaky nemoci?

Existují dvě formy autismu. Takzvaný Kannerův autismus je typický postižením dítěte hned od narození – nedochází k vývoji řeči a kolem 70 procent dětí je duševně opožděných. U Aspergerova autismu není nic takového patrné. Postižený je většinou normální až vysoce inteligentní. Mnozí z autistů mají zvláštní schopnosti, jako například fotografickou paměť.

Od jakého věku lze autismus rozpoznat?

Autismem trpí pacient od narození. V žádném případě nejde o výsledek výchovy. U Kannerova syndromu lze nemoc rozpoznat už v kojeneckém věku, u Aspergerova syndromu až po prvním roce života.

Jak poznám, že je dítě postižené?

Prvním náznakem je, když dítě nevyhledává kontakt s blízkými osobami. Pokud se o něj matka láskyplně stará, začíná se dítě od šestého týdne smát. K tomu u autistického dítěte nedojde. Postižené děti rovněž panicky reagují na sebemenší změny, například na posunutí nábytku v pokoji.

Proč jsou často postiženi i sourozenci?

Nemoc je genetického původu, a může tedy postihnout i další děti v rodině.

Jak je postižení diagnostikováno?

Nejprve musí lékař vyloučit nemoci s podobnými symptomy, jako například poruchu sluchu. Poté čeká pacienta a jeho blízké pohovor s psychologem, který pacienta několik dní pozoruje. Chování, poruchy řeči nebo strach ze změn, to všechno je třeba zkoumat jako případné příznaky autismu.

Nová metoda slibuje rychlou diagnózu. Je to pravda?

Britští vědci přišli s metodou magnetické rezonance (scanování) mozku, která odhalí nemoc za 15 minut. Přístroj zkoumá, které části mozku reagují na vnější podněty. Vědci slibují devedesátiprocentní úspěšnost. Výsledek musí ale být potvrzen dalším vyšetřením.

Jak probíhá léčba?

Autismus se v dnešní době zatím léčit nedá. S ním spojené obtíže, jako nutkavé pocity, deprese nebo poruchy spánku ale dokáží zmírnit léky. Důležité je začít s terapií včas, mezi druhým a třetím rokem života. Terapie chování a cvičení řeči mohou postiženému usnadnit kontakt s ostatními.

Pomohla by populární terapie s delfíny?

Žádná studie zatím spolehlivě nedoložila pozitivní vliv této terapie na autisty. Ale je pravda, že každá terapie, která intenzivně pracuje s postiženým, má svůj význam.

Mohou symptomy během dospívání zmizet?

Základní příznaky se nezlepší, ale u Aspergerova syndromu jsou postižení schopni učit se, poznat své místo ve společnosti a dokáží se řídit vlastním rozumem. U Kannerova syndromu je to mnohem složitější.

S jakými předsudky musejí autisté bojovat?

Díky neschopnosti komunikovat s druhými jsou autisté často považováni za chladné a nepřístupné. Autisté ale přitom aktivně neodmítají ostatní lidi, oni jsou jen uzavřeni ve vlastním světě.

Jsou autisté agresivnější než ostatní lidé?

Nikoliv. Ale v ojedinělých případech jsou schopni velmi agresivního chování vůči druhým i vůči sobě samým.

Jak přežije autista v našem světě?

Je to jako když člověk trvale žije v cizině a nerozumí místní řeči. Tento citát vyjadřuje snad nejlépe postavení autistů ve společnosti. Pro autisty jsou totiž »normální« lidé naprosto nevypočitatelní.

Jak mám najít cestu k autismem postiženému pacientovi?

Stejně jako k ostatním lidem. Raději se ale vyhněte přehnaně spontánnímu chování nebo dotykům.

Je pravda, že autisté mají geniální schopnosti?

Ano, někteří. Ti si pak dokáží poradit se složitými matematickými úlohami i technickými problémy. Nebo mají vynikající paměť či hudební nadání. Mohou se naučit nazpaměť celý telefonní seznam nebo se naučit deset cizích řečí najednou.

Čím si to vysvětlit?

Podle vědců se jim díky způsobu, kterým jejich mozek zpracovává podněty, daří soustředit veškerou mozkovou kapacitu na jeden úkol.

Kdy je možné považovat příznaky za nemoc?

Pokud jednání postiženého začne poškozovat jeho samého i jeho okolí, je třeba vyhledat pomoc odborníka. Jen podrobné vyšetření dokáže ozřejmit, zda jde skutečně o autismus nebo o jinou psychickou poruchu.

Mohou postižení vykonávat práce jako ostatní lidé?

Ano, ale nejvhodnější jsou zaměstnání bez přímého kontaktu s ostatními, například práce na počítači nebo v archivu.

KAFE.cz zjistilo: Tři autisté, kteří ohromili svět

Stephen Wiltshire (36), Velká Británie
Mluvit se začal učit až v deseti letech, ale jeho paměť je fenomenální. Pouhých 20 minut létal vrtulníkem nad New Yorkem a pak do detailu namaloval panorama města.

Kim Peek (1951-2009)
Číst se naučil už v 16 měsících. Pamatoval si obsah 12 000 knih, které četl ojedinělou technikou. Levou stranu levým okem, pravou stranu pravým okem, obě najednou za 8 až 10 vteřin. Jeho postava inspirovala scenáristy při psaní filmu Rain Man s Dustinem Hoffmanem. Peek podlehl 19. 12. 2009 infarktu, bylo mu 58 let.

Temple Grandin (63)
Autistka, která se dokáže perfektně vžít do duše zvířat. Obhájkyně práv zvířat i lidí s autismem. Profesorka, která svými znalostmi inspirovala vědce na celém světě.

Informace na internetu:
www.autismus.cz

Další články

čtenářů si právě čte tento článek


Vánoční CD 2010

Jak vytvořit vánoční atmosféru? Až bude správný čas, pusťte si k pečení nebo úklidu oblíbené melodie s příchutí Vánoc.