Staňte se předplatitelem našich časopisů
mojepredplatne.cz

Mohou bezlepkové potraviny obsahovat lepek?

Mohou bezlepkové potraviny obsahovat lepek?
Mohou bezlepkové potraviny obsahovat lepek?
Zdroj: Profimedia.cz

Ano, mohou a obsahují! Důležité je však jeho množství v dané potravině.

Bezlepkové potraviny buď přirozeně neobsahují lepek již od svého původu, a nebo je lepek odstraněn člověkem. Množství lepku v potravinách je upraveno vyhláškou.

Přirozeně bezlepkové potraviny:

Brambory, rýže, kukuřice, sója, pohanka, proso, amarant, luštěniny, maso, ryby, vejce, mléko, tuky ovoce, zelenina, ořechy, semena, cukr, sladidla, káva, čaj, voda.

Obsah lepku v přirozeně bezlepkových potravinách: maximálně 20mg lepku/1kg potraviny ve stavu určeném ke spotřebě.

Bezlepkovou potravinou (po odstranění lepku) je na příklad pšeničný deproteinovaný škrob.

Obsah lepku v bezlepkových potravinách: maximálně 100mg lepku/1kg potraviny ve stavu určeném ke spotřebě

Maximální hodnota lepku v potravinách je stanovena ve Vyhlášce č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, výpis:

§18 POTRAVINY BEZLEPKOVÉ

Pro účely této vyhlášky se rozumí:

a) glutenem (lepkem) bílkovinná frakce pšenice, žita, ječmene a ovsa a jejich zkřížených odrůd, která je nerozpustná v 0,5 M roztoku NaCl,

b) prolaminy frakce glutenu, která je extrahovatelná 40 - 70% vodným roztokem ethanolu. (Prolaminy pšenice se označují jako gliadin, žita sekalin, ječmene hordein a ovsa avenin.) Gluten obsahuje 50 % prolaminů.

Bezlepkovými potravinami se rozumějí:
 

  • potraviny, které jsou složeny nebo vyrobeny pouze ze surovin, které neobsahují žádné složky z pšenice nebo ostatních druhů Triticum jako špalda (Triticum spelta L.), kamut (Triticum polonicum L.) nebo tvrdá pšenice, ječmen, žito, oves a z jejich křížených odrůd; a u kterých obsah lepku činí nejvýše 20 mg/kg potraviny ve stavu určeném ke spotřebě, nebo, 
  • potraviny, které obsahují složky z pšenice, nebo ostatních druhů z rodu Tritium jako špalda (Triticum spelta L.), kamut (Tritium polonicum L.) nebo tvrdá pšenice, ječmene, žita, ovsa a z jejich hybridních odrůd a u kterých obsah lepku činí nejvýše 100 mg/kg potraviny ve stavu určeném ke spotřebě, nebo 
  • potraviny, které obsahují složky nebo směs složek uvedených v písmenech a) a b) a u kterých obsah lepku činí nejvýše 100 mg/kg potraviny ve stavu určeném ke spotřebě.

Potraviny bezlepkové jsou určeny pro osoby s vrozenou, geneticky podmíněnou intolerancí prolaminů pšenice, ječmene, žita a ovsa.

§ 19 OZNAČOVÁNÍ POTRAVIN BEZLEPKOVÝCH

Potraviny se mohou označit jako „bezlepkové“ nebo „bez lepku“ pouze, pokud splňují požadavky uvedené v § 18 odst. 2.

Kromě údajů uvedených v § 6 zákona a § 3 se na obalu potravin bezlepkových uvedou údaje 
 

  • o energetické hodnotě v kJ a kcal. Je-li energetická hodnota potraviny ve stavu, v jakém je uváděna do oběhu, nižší než 50 kJ (12 kcal) ve 100 g nebo ve 100 ml potraviny, lze údaj o energetické hodnotě nahradit slovy 'energetická hodnota nižší než 50 kJ (12 kcal) ve 100 g nebo ve 100 ml', 
  • o obsahu vitaminů, minerálních látek a dalších látek v hmotnostních jednotkách mikrog, mg nebo g na 100 g nebo 100 ml potraviny, nebo na jiné vhodné množství, odpovídající denní dávce 5), 
  • o obsahu lepku.


Potraviny se mohou označit jako „přirozeně bezlepkové“ pouze, pokud splňují požadavky uvedené v § 18 odst. 2 písm. a).

Zdroj: Partner pro zdraví

Další články

čtenářů si právě čte tento článek


Když se potkají ženy, jsou hlavním tématem muži.

Pobavte se na účet mužů!

Když se spolu sejdou muži, prý nejvíce mluví o sportu. Když se ale potkají ženy, jsou hlavním tématem muži. Pobavte se na jejich účet i vy. Uvařte si…

Akční letáky